Mehmet Sait Kılıç

Mehmet Sait Kılıç

06 Kasım 2017, Pazartesi

Olmayacak duaya amin demek!

Muhalif basın kuyudan adam çıkarmaya, olmayacak duaya amin demeye, darbecileri demokrasi aşığı gibi göstermeye, faşistleri yaldızlamaya, parlatmaya, pazarlamaya bayılır...

Nasıl mı? Anlatalım.

"Doğan Avcıoğlu'nun fikirleri günümüz siyasal mücadelesine kılavuzluk edecek bir güncellikteymiş... Başyazılarının birçoğu sanki bugün yazılmış kadar canlı ve güncelmiş..."

Evet, utanmadan böyle yazmışlar...

Açık konuşalım, Doğan Avcıoğlu 1971 öncesi solcu gençleri sokağa dökmüş ve ayaklanmaya sevk etmiş, onları yanlıştan yanlışa sürüklemiş, işin sonunda da binlerce gencin başını yemiş kötü bir adamdır.

Sapına kadar Kemalist'tir... Dibine kadar cuntacıdır... Sonuna kadar faşisttir... Asker diktası aşığı bir darbecidir... Kemalist sistemin bekası için yırtınan birisidir... Yaşamı boyunca afaki şeyler peşinde koşmuş bir hayalperesttir...

Evet, bu herif sırf orduya darbe yaptırabilmek için solcu gençleri bozuk para gibi harcamıştır. Zira beyefendi, asker ve aydınlar birlikteliğinden doğacak bir bürokrat diktasının memleketi yönetmesini istiyordu... O yüzden kendisine, eserlerine ve yazılarına solcu süsü veriyordu. Ama gerçekte ne işçi sınıfıyla bir alakası vardı ne halkla ne de memleketle...

Kaleme aldığı kitabında darbeden sonra kurulacak yönetim biçimini çekinmeden açık seçik anlatıyordu...

Şimdi mazinin derinliklerinde kalmış bu adamı niçin kuyudan çıkarıyorsunuz?

Yoksa bu fosilin çağdışı görüşleriyle solcuları, sosyalistleri yeniden sokağa mı dökeceksiniz? 9 Mart 1971'de ordunun sol kanadına yaptıramadığınız darbeyi şimdi mi yaptıracaksınız? Tayyip Erdoğan'ı bu adamın fikirleriyle mi devireceksiniz?

(Ordunun sağ kanadı 12 Mart 1971'de muhtıra verdi, her şeyi kırdığı gibi kendi sol kanadını da kırdı...)

Ulan insanda azıcık utanma olur... Demek ki sizin ar damarınız hepten paramparça olmuş. Ya da damarsız doğmuşsunuz...

Eh, bu kadar utanmazlığın intikamı da nasıl olsa ilk seçimde sandıkta alınır, değil mi efendim?

BİZE ULAŞIN