Hüseyin Kaya

Hüseyin Kaya

26 Eylül 2016, Pazartesi

Gerçeklik karşısındaki durumlarımız

Bir an durun ve ilk sıraya koyduğunuz isteklerinizden vazgeçtiğinizi düşünün.

Kendinize,ailenize ve hatta devlete karşı tutumunuzun değiştiğini göreceksiniz.

Daha azla yetinme konunuda 79 milyonun hemfikir olduğundan emin olsanız arzularınızdan ne kadar feragat edersiniz.

Bir de bunu düşünün.

Bu size az da olsa bir rahatlama getirdi değil mi?

Başka bir şekilde karşınıza çıksa arzularınızdan vazgeçme;örneğin kısa bir süre sonra çaresi olmayacak bir hastalığa düşmemeniz karşılığında nelerinizden vazgeçerdiniz?

Ya da çocuklarınıza isabet edecek bir kötülüğü önleme adına sahip olduğunuz neleri rehin bırakmazdınız?

Sizin için koşturan dertlerinize ortak sıcacık sevgi veren bir insanın, bir metamorfoza uğrayıp adeta şeytana dönüşmesini görmemek için ne tür tedbirlere başvururdunuz?

Huzur içinde yaşayan,birbirlerinden emin,esenliğin kokusunun geldiği bir toplumken herkesin birbirinden kuşku duyduğu ve fitnenin salgın hastalık gibi tüm toplum yapısına sirayet etmesini engellemek için ne tür tezler ortaya koyardınız?

"Bütün bu hallerimize sebep olan nedir?"sorularının cevapları bizzat bizi tanımlayan manada saklıyken uzak duruşumuz açıklamak mümkündür.

Biz önceler öncesindeki ahdimize ihanet ettik. İhanet yaşam tarzımız haline dönüştü.

Ahdimize uygun yaşamı yeniden kurmalıyız."Kardeşler kılınmış" olmanın sırrıyla.

TESPİTLER VEYA YANILSAMALAR

Bu gün yaşadıklarımız konusunda isabetli hükümler veremez isek yani bize bildirilen kıssaların nedenini konusunu ve bizler için verilmek istenen mesajı idrak edemez isek yarın "bugünki gerçekliğimiz"bir hataya,zaafa,zarara,kaosa ve yok oluşa doğru sürükler bizi.

İnsan nedir? sorusunun cevabı bu toprakların tarihidir desek yanlış olmaz.

İnsan vatandaş olmakla neyi üstlenmiştir?

Vatandaş olan kul olmaktan azade midir?

Kul ve vatandaşlığının farkında olan insan iyi olmayı nasıl sürdürecektir?

Neden bu kadar başa döndük.Çok basit ama gözden kaçıyor değil mi?

Hemen bugüne dönüp bağlayalım.

Vatandaşlık ödevi olan ve ayrıca üst düzey askerler olarak görev yapan insanlar ülkemizde darbe teşebbüsünde bulunarak ülkeyi kan gölüne çevirecek devlet denilen bizi bir düzende tutan aygıtı işlevsiz hale getirmek istediler.Bu FETÖ yapılanması aynı zamanda diğer grup ve ekipleriyle bunu desteklediler.

Kanunların kendilerinden beklediklerine ihanet ettiler.

Lakin şuan tutuklu buluna bütün hiyerarşık durumları sonlandıran bu insanlar,cezaevlerinde yaptıklarından pişmanlık duymamaktalar.Hatta yaptıkları işin arkasında durmaktalar.

Birbirlerinin mukavemetini artırmak için "kanla boy abdesti alacağımız günler için sabredin"şeklinde söylemeler geliştirmekteler.

"İşte ihanet etmiş vatandaş insan"ı "iman etmiş kul insan"a dönüştüren bir düalizmi yaşamaktayız.

Bu kişlerin neden bu halde olduklarının hesabı kitabı ve çözümü yapılmadığı sürece bu topraklarda kan,gözyaşı ve ihanet sürüp gidecektir.

Vatandaş olmanın,yetkili olmanın imkanlarını kullanarak ve sinsice saklanarak ve işi bütünlüğümüze kast edecek hale getiren bir ihanete dönüştüren yapının buna rağmen yapılanın " iyi bir kul olmak "olduğunu düşündürten neden, nasıl ortadan kaldırılmalıdır meselesi ana meselemizdir.

FETÖ mensuplarının kendilerinden başkaca iyi kul olmadığını kurtulmuş olanların sadece kendileri olduğunu biliyoruz değil mi?Diğer herkesin kaybedenlerden olduğuna inandıklarını da.

Asıl meselemiz dedik ya nasıl çözeceğiz?

Vatandaş ve kul olmanın bir arada iyi bir insan üreteceği bir düzeni hakim kılarak elbette.

İnşa edilecek ortaya konacak üzerinde mutabık kalınacak ruh,konsept,anlaşma budur.

Özetle Anayasa bu olmalıdır.

ÇELİŞKİLERİMİZ

-Zenginlerinin mallarının bu kadar çok fakirlerin üzerinde olduğu başka bir ülke yoktur.

-İngilizce sınavına bir başkasının girmiş olduğu rektörü olan başka bir ülke yoktur.

-Kurdurmuş oldukları sendikaya,derneğe,şirkete vb.üye olmayıp saklı kalan ve üye olanları örgüt mensubu diye ihraç eden kendileri de ihraç işlerinde görev alan başka bir ülke yoktur.

-Emri altındakilerce derdest edilip ve sonra itibarlı bir şekilde görev yapmaya çalışan yetkililerin olduğu başka bir ülke yoktur.

-Tavukları korumak için çakalları tespit görevi verilenin de bir çakal olduğu ve "ben dahil bu köyde çakal yokmuş" denilen başka bir ülke yoktur.

-Karısını öldürdükten sonra neden yaptın sorusuna "Çok seviyordum cevabının verildiği başka bir ülke yoktur.

-Bütün ağır silah,tank top helikopter uçak karşısında hiç bir savunma imkanı olmadan direnen ve tüm sivil itaatsizilik tarihini alt üst eden başka bir millet yoktur.

BİZE ULAŞIN