Hüseyin Kaya

Hüseyin Kaya

14 Kasım 2016, Pazartesi

HUDER gelecek Türkiye'sine hazır

Bu hafta sonu Türkiye'nin en etkin sivil insiyatiflerinden bir olan HUDER'in (Hukuki Araştırmalar Derneği) Kızılcahamamda Türkiye geneli İstişare ve Teşkilat toplantısı gerçekleştirildi.

Altmış civarındaki il şube ve temsilciliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı üç gün sürdü.

Hukuk adına sivil inisiyatif adına çok verimli bir toplantıydı.

Katılımcıların istekli, sorgulayan ve hazırlıklı halleri toplantıya ayrı bir anlam kattı.

Başkanlık ve Anayasanın konu alındığı ve bu konularda yetkin Prof.Faruk Bilir'in konferansı ufuk açıcıydı.Katılımcıların değerlendirmeleride bir akademik düzey formatındaydı.

Yine terör olayları ve en son 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı hukukçusu Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak Bey soruşturma ve başarılı olma yöntemlerini anlattı.Hukukçu olarak katılımcılar bilinmeyen ve duyulmayanları dinleme imkanı buldu.Bir kez daha müşahade edildiki yapılan saldırılara rağmen hukuk devleti ilkelerinden taviz verilmeden hassasiyetle soruşturma sürdürülmektedir.Dellilerin çok sağlam araştırıldığı olabildiğince mağduriyetlere sebep verilmediğini anlamış olduk.

HSYK üyesi Ramazan Kaya Bey'in yargı teşkilatı ve adaletin tecellisi konusunda yapmış olduğu sunum doyurucu ve ikna ediciydi.Yargının geleceği ile ilgili olarak hukukçuların endişelerinin sunum sonrası azalmış olduğunu gözlemlemiş oldum.Hukukun nasıl işlevsel olması gerektiğine dair sosyolojik analizleri ise bir çok açıdan adalete olan güveni pekiştirir nitelikteydi.

Yine Prof.Hasan Ayrancının modernleşme ve farklı kültürlerin hukuk idesi bağlamında nasıl yozlaştırıcı bir adalete dönüştüğünü somutlaştırarak izah etti. Özellikle, ana fikir "kendi hukukumuzu inşa etme mecburiyeti"şeklinde belirginleşti.

Mesleki sohbet anlamında son günkü toplantıya Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı Sayın Selahattin Menteş'te katılım sağladı.

Bütün katılımcıların düşüncelerini özgürce ifade edilmesine imkan tanınan istişare ve teşkilat toplantısında bir kısmı aşağıda paylaşılan sonuç bildirgesiyle sona erdi.

HUDER bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her ne olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana, eşref-i mahlukat olan insanın onur, şeref ve namusunu koruyacak bir adalet anlayışı ve talebi içinde olacağını bir kez daha bu toplantı vesilesiyle tekrarlar.

Ülkenin her türlü terörle mücadelesinde sivil ve resmi tüm kurumlara destek olur ve ön alır.

Ayrıca tüm dünyada insan hak ve ihlalleri ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

ABD'de siyah derililere karşı yaşama hakkına yapılan saldırıları ve ayrımcılığı ve yine Avrupada göçmenlere uygulanan insanlık dışı yaklaşımları ve fena muameleleri kınamaktadır.

Devletin tüm kurumlarıyla ve diğer STK'ıyla bir an evvel iletişime geçilmeli ve işbirliği sağlanmalıdır.

Dünyanın sivil toplumsuz sorunlarını halledemeyeceği anlayışının artık genel kabul gördüğü bu zamanlarda HUDER bütün teşkilat ve tecrübesiyle ve sorumluluktan kaçamayan ön alma bilinciyle insanlığa ve ülkesine hizmet etmeye devam edecektir.

Kalın sağlıcakla.

@avhkaya

BİZE ULAŞIN