PETKİM (PETKM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.607.829.260
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.022.119.902
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 778.586.145
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 778.586.145
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 42.381.879
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.330.192
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.051.687
Türev Araçlar 476.697
Stoklar 654.045.208
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 59.313.665
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.779.185
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 50.905.764
ARA TOPLAM 2.607.829.260
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 3.706.454.470
Finansal Yatırımlar 8.910.000
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.910.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 424.095.083
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 424.095.083
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.469.935
Maddi Duran Varlıklar 2.945.131.023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.406.682
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 54.070.808
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 54.070.808
Ertelenmiş Vergi Varlığı 237.166.179
Diğer Duran Varlıklar 13.204.760
TOPLAM VARLIKLAR 6.314.283.730
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.859.152.174
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.101.374.787
- Banka Kredileri 915.349.895
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 440.447.039
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 35.328.852
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 405.118.187
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.411.541
Diğer Borçlar 14.917.540
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 87.116
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.830.424
Türev Araçlar 5.469.201
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 60.151.409
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 46.821.918
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.970.107
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.891.973
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.078.134
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.662.624
ARA TOPLAM 1.859.152.174
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.341.777.778
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.103.813.615
Banka Kredileri 1.103.813.615
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 11.246.747
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 128.010.404
Uzun Vadeli Karşılıklar 98.707.012
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 98.707.012
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.200.929.952
Ö Z K A Y N A K L A R 3.113.353.778
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.053.754.354
Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 238.988.496
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 214.187.872
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -23.868.468
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -23.868.468
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.868.468
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.912.534
- Yabancı Para Çevirim Farkları 378.148
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -11.290.682
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 192.598.686
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 280.057.398
Net Dönem Karı/Zararı 662.702.904
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 59.599.424
TOPLAM KAYNAKLAR 6.314.283.730
EN ÇOK ARTANLAR
EN ÇOK AZALANLAR
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
SON DAKİKA