T.S.K.B. (TSKB)

Mali Tablolar
AKTİF KALEMLER 0
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 830.336.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 347.456.000
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 347.456.000
Devlet Borçlanma Senetleri 6.268.000
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 6.000
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 335.913.000
Diğer Menkul Değerler 5.269.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Krediler 0
Diğer Menkul Değerler 0
BANKALAR 699.909.000
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 449.000
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 449.000
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 2.659.433.000
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 62.610.000
Devlet Borçlanma Senetleri 2.449.280.000
Diğer Menkul Değerler 147.543.000
KREDİLER VE ALACAKLAR 19.639.611.000
Krediler ve alacaklar 19.639.611.000
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 440.795.000
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer 19.198.816.000
Takipteki Krediler 56.406.000
Özel Karşılıklar (-) -56.406.000
FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 1.425.586.000
Devlet Borçlanma Senetleri 1.425.586.000
Diğer Menkul Değerler 0
İŞTİRAKLER (Net) 348.359.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 346.804.000
Konsolide Edilmeyenler 1.555.000
Mali İştirakler 0
Mali Olmayan İştirakler 1.555.000
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.609.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 1.609.000
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 1.760.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 1.760.000
Mali Ortaklıklar 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 1.760.000
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 32.740.000
Finansal Kiralama Alacakları 38.679.000
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0
Diğer 0
Kazanılmamış Gelirler (-) -5.939.000
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 14.387.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 14.387.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 229.315.000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.081.000
Şerefiye 1.005.000
Diğer 2.076.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 231.796.000
VERGİ VARLIĞI 23.718.000
Cari Vergi Varlığı 3.245.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.473.000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
DİĞER AKTİFLER 252.338.000
AKTİF TOPLAMI 26.741.883.000
PASİF KALEMLER 0
MEVDUAT 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0
Diğer 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 267.954.000
ALINAN KREDİLER 16.619.472.000
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1.240.846.000
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 103.000.000
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 445.332.000
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 692.514.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.510.152.000
Bonolar 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
Tahviller 3.510.152.000
FONLAR 25.848.000
Müstakriz Fonları 25.848.000
Diğer 0
MUHTELİF BORÇLAR 104.437.000
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 107.417.000
FAKTORİNG BORÇLARI 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0
Finansal Kiralama Borçları 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0
Diğer 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 30.916.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 30.916.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
KARŞILIKLAR 296.559.000
Genel Karşılıklar 187.192.000
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0
Çalışan Hakları Karşılığı 13.312.000
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
Diğer Karşılıklar 96.055.000
VERGİ BORCU 51.943.000
Cari Vergi Borcu 51.943.000
Ertelenmiş Vergi Borcu 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.086.704.000
ÖZKAYNAKLAR 3.399.635.000
Ödenmiş Sermaye 2.400.000.000
Sermaye Yedekleri 184.173.000
Hisse Senedi İhraç Primleri 428.000
Hisse Senedi İptal Karları 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları -18.047.000
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 201.168.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 624.000
Kar Yedekleri 441.740.000
Yasal Yedekler 241.292.000
Statü Yedekleri 75.641.000
Olağanüstü Yedekler 121.888.000
Diğer Kar Yedekleri 2.919.000
Kar veya Zarar 320.019.000
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 18.219.000
Net Dönem Karı/Zararı 301.800.000
Azınlık Payları 53.703.000
PASİF TOPLAMI 26.741.883.000
EN ÇOK ARTANLAR
EN ÇOK AZALANLAR
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
SON DAKİKA