TÜPRAŞ (TUPRS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 15.141.275.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.540.022.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 3.997.830.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.114.745.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.883.085.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 37.450.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.450.000
Türev Araçlar 336.485.000
Stoklar 4.188.188.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 117.119.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 115.159.000
Diğer Dönen Varlıklar 809.022.000
ARA TOPLAM 15.141.275.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 17.476.006.000
Finansal Yatırımlar 5.500.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 79.522.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 972.762.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.621.000
Maddi Duran Varlıklar 11.727.966.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.325.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.325.000
Peşin Ödenmiş Giderler 321.125.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.311.996.000
Diğer Duran Varlıklar 1.000.189.000
TOPLAM VARLIKLAR 32.617.281.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.901.792.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 142.886.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 7.610.162.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 88.817.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.521.345.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 46.277.000
Diğer Borçlar 11.248.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.248.000
Türev Araçlar 56.377.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.220.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 259.687.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 128.508.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 46.212.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 82.296.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.779.632.000
ARA TOPLAM 15.901.792.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.651.368.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.424.983.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 2.406.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 4.098.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 218.600.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 218.600.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.281.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.553.160.000
Ö Z K A Y N A K L A R 9.064.121.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.971.125.000
Ödenmiş Sermaye 250.419.000
Sermaye Düzeltme Farkları 1.344.243.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.986.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.124.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.124.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -873.007.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.018.743.000
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 145.736.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 279.668.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.651.805.000
Net Dönem Karı/Zararı 2.325.983.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 92.996.000
TOPLAM KAYNAKLAR 32.617.281.000
EN ÇOK ARTANLAR
EN ÇOK AZALANLAR
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
SON DAKİKA