Askerlik kanununda değişiklik

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı ele alınacak.

Giriş Tarihi: 20.5.2012 10:56 Güncelleme Tarihi: 20.5.2012 12:40
Hukuk uyuşmazlıklarının "arabuluculuk" yoluyla çözümlenmesini öngören tasarı bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek. Tasarıyla birlikte tazminat ve her türlü alacak davaları, iş hukuku ve tüketici hukukundan kaynaklanan davalar arabulucuya götürülecek.

ASKERLİK KANUNU DEĞİŞİYOR

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın Genel Kurul'da 23 Mayıs Çarşamba günü ele alınması bekleniyor.

Askerlik Kanunu sil baştan değiştiren tasarıyla birlikte askeralma işlemleri Millî Savunma Bakanlığınca yürütülecek.

Askerlik çağına gireceklerin kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığınca her yıl Ekim ayında Milli Savunma Bakanlığına bildirilecek.

Askerlik çağına girenler ile bunlarla işleme tabi olanların yoklaması, her yıl 1 Ocak günü başlayacak ve o yıl askerlik çağına giren doğumluların sil'haltına alınacağı ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar devam edecek.

Yükümlülerin sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yeteneğine ilişkin yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak.

Yoklamaları yapılanlar, askerliğe elverişli olanlar veya askerliğe elverişli olmayanlar olarak ikiye ayrılacak. Askerliğe elverişli olmayanlar asker edilmeyecek.

Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecek.

29 yaşına kadar askerlikleri ertelenenler, seferberlik halinde lüzum ve ihtiyaca göre askere sevk edilecek.

Savaş zamanı hariç olmak üzere, bir baba veya ananın iki oğlundan biri askerdeyken diğer oğlu, ikiden fazla oğlu olanlardan ikisi askerde iken diğerleri, oğullarından biri muvazzaf askerlik hizmetini bitirinceye kadar askere sevk edilmeyecek.

Emsali doğumluların yoklaması sırasında lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri üç yıl, fakülte veya yüksekokuldan ilişikleri kesilenlerle yüksekokul mezunlarının askerlikleri ise 29 yaşını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak iki yıl süreyle ertelenecek. Bunlar, ertelemelerinin sona ereceği yıl muayeneleri yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görecek.

Yoklama kaçağı, saklı ve bakayaları bilerek resmi veya özel hizmete alanlar Askerî Ceza Kanununa göre cezalandırılacak.

ARABULUCULUK SİSTEMİ GELİYOR

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesini öngörüyor. Tasarısıyla birlikte tazminat ve her türlü alacak davaları, iş hukuku ve tüketici hukukundan kaynaklanan davaların arabulucuya götürülebilecek. Yabancılık unsuru taşıyanlar da d'hil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözülebilecek.

Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbest olacak.

Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilecek.

Arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru h'linde, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacak.

Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

Arabuluculuk faaliyetlerinin sistematik bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Daire Başkanlığı kurulacak.

Bu Daire Başkanlığı ülke genelinde arabuluculuk sisteminin kurulması ve hizmetin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Arabuluculuk hizmetlerine ilişkin olarak Arabuluculuk Kurulu oluşturulacak.

Kurul, arabuluculuk hizmetlerine ilişkin temel ilkeler ile arabuluculuk meslek kurallarını belirleyecek. Arabuluculuk eğitimine ve bu eğitimin sonunda yapılacak olan sınava ilişkin temel ilke ve standartları tespit edecek.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

22 Mayıs Salı günü toplanacak olan 'nda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın;193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yer alıyor.

Üstün Yetenekli Çocuklar Araştırma Komisyonu'nun 22 Mayıs Salı günü yapacağı toplantının gündeminde, Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından, üstün yeteneklilerle ilgili, özellikle de farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş müfredat hakkında Prof. Dr. Emin Karip'in bilgilendirmesi yer alıyor.

Meclis KİT Komisyonu'nda bu hafta kamu iktisadi teşebbüslerinin 2009-2010 yılı hesaplarına ilişkin üst komisyon denetim programı görüşmelerine devam edilecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nun 23 Mayıs Çarşamba günü yapacağı toplantıda, İzmir EXPO Alanı Hakkında Kanun Tasarısı bulunuyor.

Çarşamba günü toplanacak olan Sanayi, Ticaret,Enerji,Tabii Kaynaklar,Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.

GDO'LU ÜRÜNLER

Çevre Komisyonu 23 Mayıs Çarşamba günü yapacağı toplantıda, Türkiye Tohumcular Birliğinden "" konusunda bilgi alacak.

23 Mayıs Çarşamba günü yapılacak olan Adalet Komisyonu'nda, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı masaya yatırılacak.

DARBE KOMİSYONU

'nun 23 Mayıs Çarşamba günü yapacağı toplantının gündeminde alt komisyonların çalışma konularının belirlenmesi, komisyonda görevlendirilecek uzmanlarla ilgili önerilerin değerlendirilmesi, bilgisine başvurulacak kişiler ile ilgili önerilerin değerlendirilmesi yer alıyor.

Sanayi, Ticaret, Enerji,Tabii Kaynaklar,Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun 24 Mayıs Perşembe günü yapacağı toplantıda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı bulunuyor.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Askerlik kanununda değişiklik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN