Amr b. Şürahbîl kimdir ?

Abdullah b. Mes'ûd'un önde gelen talebelerindendir. Hz. Ömer, Ali, Huzeyfe, Selmân, Âişe ve daha birçok sahâbîden hadis rivayet etti. Kendisinden de Ebû Vâil Şakīk b. Seleme, Ebû İshak es-Sebîî, Şa'bî ve Mesrûk gibi muhaddisler hadis öğrendi. Vâdiaoğulları Mescidi'nde imamlık yapması sebebiyle Vâdiî nisbesiyle de anılan Amr sika* bir râvidir. Rivayetleri, İbn Mâce'nin es-Sünen'i dışında Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Sıffîn Savaşı'na Hz. Ali'nin safında katıldı.

Hayır yapmayı ve ibadet etmeyi çok seven Ebû Meysere'nin fazla namaz kılmaktan dolayı dizlerinin nasır tuttuğu rivayet edilir. Câhiliye âdet ve geleneklerinden uzak kalmaya çalışır, bilhassa muhâcirînin yaşayış ve davranışlarına uymaya dikkat gösterirdi. Kûfe'de vefat etti.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN