AKBANK (AKBNK) Hisse Mali Tabloları

AKTİF KALEMLER 0
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 25.473.423.000,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 2.727.912.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.727.912.000,00
Devlet Borçlanma Senetleri 1.655.000,00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 2.716.299.000,00
Diğer Menkul Değerler 9.958.000,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Krediler 0
Diğer Menkul Değerler 0
BANKALAR 7.858.297.000,00
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 41.459.707.000,00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 128.629.000,00
Devlet Borçlanma Senetleri 35.306.201.000,00
Diğer Menkul Değerler 6.024.877.000,00
KREDİLER VE ALACAKLAR 141.763.483.000,00
Krediler ve alacaklar 141.616.170.000,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 3.987.210.000,00
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer 137.628.960.000,00
Takipteki Krediler 3.373.323.000,00
Özel Karşılıklar (-) 3.226.010.000,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 10.688.242.000,00
Devlet Borçlanma Senetleri 10.688.242.000,00
Diğer Menkul Değerler 0
İŞTİRAKLER (Net) 3.923.000,00
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 3.923.000,00
Mali İştirakler 0
Mali Olmayan İştirakler 3.923.000,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.350.741.000,00
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 1.350.741.000,00
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 0
Mali Ortaklıklar 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0
Diğer 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 648.858.000,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 648.858.000,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 790.401.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 220.664.000,00
Şerefiye 0
Diğer 220.664.000,00
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0
VERGİ VARLIĞI 146.184.000,00
Cari Vergi Varlığı 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 146.184.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 179.537.000,00
Satış Amaçlı 179.537.000,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
DİĞER AKTİFLER 1.497.616.000,00
AKTİF TOPLAMI 234.808.988.000,00
PASİF KALEMLER 0
MEVDUAT 138.942.497.000,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 4.735.297.000,00
Diğer 134.207.200.000,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 1.446.874.000,00
ALINAN KREDİLER 23.713.338.000,00
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 22.829.108.000,00
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 22.829.108.000,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.266.067.000,00
Bonolar 2.438.778.000,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
Tahviller 8.827.289.000,00
FONLAR 0
Müstakriz Fonları 0
Diğer 0
MUHTELİF BORÇLAR 4.461.749.000,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.468.876.000,00
FAKTORİNG BORÇLARI 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 63.970.000,00
Finansal Kiralama Borçları 82.124.000,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0
Diğer 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 18.154.000,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 157.528.000,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 157.528.000,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
KARŞILIKLAR 3.165.726.000,00
Genel Karşılıklar 2.544.702.000,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0
Çalışan Hakları Karşılığı 187.178.000,00
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
Diğer Karşılıklar 433.846.000,00
VERGİ BORCU 604.078.000,00
Cari Vergi Borcu 604.078.000,00
Ertelenmiş Vergi Borcu 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0
ÖZKAYNAKLAR 26.689.177.000,00
Ödenmiş Sermaye 4.000.000.000,00
Sermaye Yedekleri 1.927.826.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.700.000.000,00
Hisse Senedi İptal Karları 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları -1.112.761.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 47.106.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 4.895.000,00
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -60.377.000,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 1.348.963.000,00
Kar Yedekleri 17.766.503.000,00
Yasal Yedekler 1.282.027.000,00
Statü Yedekleri 0
Olağanüstü Yedekler 16.372.097.000,00
Diğer Kar Yedekleri 112.379.000,00
Kar veya Zarar 2.994.848.000,00
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0
Net Dönem Karı/Zararı 2.994.848.000,00
Azınlık Payları 0
PASİF TOPLAMI 234.808.988.000,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
1.002,45
%0,2453
ALTIN
1.000,20
%0,0204
BORSA
999,84
%-0,0156
DOLAR
999,13
%-0,0866
EURO
1.250,89
%25,0891
ALTIN
961,65
%-3,8349
BORSA
1.105,05
%10,5045
DOLAR
1.105,36
%10,5364
EURO
1.325,08
%32,5076
ALTIN
1.039,53
%3,9526
BORSA
1.115,84
%11,5841
DOLAR
1.133,22
%13,3224
EURO
2.238,68
%123,8676
ALTIN
2.198,00
%119,8001
BORSA
1.709,70
%70,9703
DOLAR
1.751,14
%75,1138
EURO
BİST En Aktif Hisseler