ARCELIK (ARCLK) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 9.965.185.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.564.163.000,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 5.602.926.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24.430.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.578.496.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 19.669.000,00
Stoklar 2.493.368.000,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 117.152.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22.515.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 134.733.000,00
ARA TOPLAM 9.954.526.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 10.659.000,00
DURAN VARLIKLAR 4.415.147.000,00
Finansal Yatırımlar 638.745.000,00
Ticari Alacaklar 9.831.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.831.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 139.194.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 200.622.000,00
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.265.000,00
Maddi Duran Varlıklar 2.018.054.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.225.725.000,00
- Şerefiye 188.078.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.037.647.000,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 175.711.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 14.380.332.000,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.567.381.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.140.937.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.168.608.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.147.506.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 345.617.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.801.889.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 173.888.000,00
Diğer Borçlar 189.538.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.490.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 176.048.000,00
Türev Araçlar 6.166.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.968.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 391.725.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 391.725.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 330.045.000,00
ARA TOPLAM 5.567.381.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.064.224.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.501.426.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 67.031.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 67.031.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 300.445.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 199.261.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 101.184.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 162.800.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 32.522.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.748.727.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.728.615.000,00
Ödenmiş Sermaye 675.728.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 468.811.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 889.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.443.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç ve Kayıpları -59.111.000,00
- Duran Varlık Değer Artış Fonu 81.554.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 719.327.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 541.883.000,00
- Finansal Varlık Değer Artış Fonu 468.793.000,00
- Yurt Dışındaki İşletmelerde Bulunan Net Yatırımların Finansal Riskten Korunma Fonu -288.402.000,00
- Nakit Akış Riskinden Korunma Fonu -2.947.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 307.051.000,00
Birleşmeye İlişkin İlave Özsermaye Katkısı 14.507.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.839.689.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 680.170.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 20.112.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 14.380.332.000,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.010,65
%1,0654
ALTIN
1.009,00
%0,8998
DOLAR
1.008,60
%0,8596
EURO
1.005,89
%0,5893
BORSA
1.281,76
%28,1764
ALTIN
1.123,70
%12,3704
DOLAR
1.123,88
%12,3883
EURO
1.075,05
%7,5054
BORSA
1.357,78
%35,7779
ALTIN
1.134,68
%13,4682
DOLAR
1.152,21
%15,2209
EURO
1.074,72
%7,4724
BORSA
2.293,93
%129,3927
ALTIN
1.738,57
%73,8573
DOLAR
1.780,48
%78,0475
EURO
1.915,24
%91,5244
BORSA
BİST En Aktif Hisseler