ASELSAN (ASELS) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.681.582.921,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 401.657.575,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 859.649.919,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 127.774.546,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 731.875.373,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 38.047.684,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.034.615,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.013.069,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 940.442.827,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 275.666.683,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 166.118.233,00
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 3.036.456.571,00
Finansal Yatırımlar 362.970.300,00
Ticari Alacaklar 328.579.055,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.998.267,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 298.580.788,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 272.977,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 272.977,00
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 910.867.453,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 552.129.788,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 552.129.788,00
Peşin Ödenmiş Giderler 412.345.346,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 380.853.633,00
Diğer Duran Varlıklar 88.438.019,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.718.039.492,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.323.997.783,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 331.278.315,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 93.175.893,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 505.585.633,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 33.420.363,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 472.165.270,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.158.248,00
Diğer Borçlar 26.734.847,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23.766.923,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.967.924,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 20.618.797,00
Ertelenmiş Gelirler 205.120.430,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 847.181,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 116.673.731,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 32.835.576,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 83.838.155,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.804.708,00
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.257.711.501,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 180.214.404,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 153.789.448,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.003.665,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 131.785.783,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 40.153,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 40.153,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.781.445.441,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 142.222.055,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 142.222.055,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 2.136.330.208,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.136.330.208,00
Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 100.320.592,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 202.342.069,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları -14.924.138,00
- Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları 217.266.207,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 293.018.605,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları 293.018.605,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 86.943.184,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.010.834.532,00
Net Dönem Karı/Zararı -57.128.774,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.718.039.492,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.007,73
%0,7733
ALTIN
1.002,89
%0,2892
BORSA
1.001,12
%0,1122
DOLAR
999,41
%-0,0594
EURO
1.047,40
%4,7402
ALTIN
1.013,39
%1,3388
BORSA
1.078,78
%7,8784
DOLAR
1.074,39
%7,4393
EURO
1.109,52
%10,9519
ALTIN
1.158,61
%15,861
BORSA
1.089,32
%8,9323
DOLAR
1.101,47
%10,1473
EURO
1.874,50
%87,4499
ALTIN
1.853,07
%85,3066
BORSA
1.669,07
%66,9072
DOLAR
1.702,07
%70,2074
EURO
BİST En Aktif Hisseler