AVRUPA YATIRIM HOLDING (AVHOL) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 23.500.199,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 525.950,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 10.122.840,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.122.840,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 8.306.527,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.657.089,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.649.438,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 2.863.115,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.176.335,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 305.109,00
Diğer Dönen Varlıklar 200.323,00
ARA TOPLAM 23.500.199,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 38.935.869,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.226.449,00
Maddi Duran Varlıklar 11.992.423,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.553.664,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.553.664,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.704,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.157.629,00
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 62.436.068,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.746.374,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.380.964,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.743.650,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 8.558.179,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.558.179,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.724.446,00
Diğer Borçlar 8.637.658,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.251.382,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.386.276,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 70.650,00
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 6.335,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 624.492,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 24.746.374,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.502.515,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.034.874,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 17.033.800,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.033.800,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 236.703,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 236.703,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 197.138,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 10.187.179,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.187.179,00
Ödenmiş Sermaye 8.300.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 101,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmeleri Etkisi (-) -3.083.308,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmeleri Etkisi (-) -3.083.308,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.200.765,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -33.409,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları -33.409,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -33.409,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -33.409,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 88.688,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.423.170,00
Net Dönem Karı/Zararı 137.512,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 62.436.068,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.011,07
%1,1068
ALTIN
1.009,00
%0,8998
DOLAR
1.008,60
%0,8596
EURO
1.005,89
%0,5893
BORSA
1.282,29
%28,229
ALTIN
1.123,70
%12,3704
DOLAR
1.123,88
%12,3883
EURO
1.075,05
%7,5054
BORSA
1.358,34
%35,8337
ALTIN
1.134,68
%13,4682
DOLAR
1.152,21
%15,2209
EURO
1.074,72
%7,4724
BORSA
2.294,87
%129,4869
ALTIN
1.738,57
%73,8573
DOLAR
1.780,48
%78,0475
EURO
1.915,24
%91,5244
BORSA
BİST En Aktif Hisseler