AYES CELIK HASIR VE CIT (AYES) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 30.424.682,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.110.197,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 12.058.381,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.058.381,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 396.463,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 396.463,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 12.763.727,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 850.117,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 190.499,00
Diğer Dönen Varlıklar 55.298,00
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 13.027.236,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.006,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.006,00
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26.900,00
Maddi Duran Varlıklar 11.201.645,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.499,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.499,00
Peşin Ödenmiş Giderler 574.838,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.206.348,00
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 43.451.918,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.286.255,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.119.774,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.665.890,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 6.009.016,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.009.016,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 382.400,00
Diğer Borçlar 1.652.845,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 977.344,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 675.501,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.198.715,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 190.499,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 62.358,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 52.062,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.296,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.758,00
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 365.641,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 226.570,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 47.982,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 47.982,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 91.089,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 28.800.022,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.800.022,00
Ödenmiş Sermaye 15.028.200,00
Sermaye Düzeltme Farkları 545.688,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.901.907,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları -12.386,00
-Değer Artış Fonları 9.914.293,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 952.667,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.007.052,00
Net Dönem Karı/Zararı 364.508,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 43.451.918,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.007,73
%0,7733
ALTIN
1.002,89
%0,2892
BORSA
1.001,12
%0,1122
DOLAR
999,41
%-0,0594
EURO
1.047,40
%4,7402
ALTIN
1.013,39
%1,3388
BORSA
1.078,78
%7,8784
DOLAR
1.074,39
%7,4393
EURO
1.109,52
%10,9519
ALTIN
1.158,61
%15,861
BORSA
1.089,32
%8,9323
DOLAR
1.101,47
%10,1473
EURO
1.874,50
%87,4499
ALTIN
1.853,07
%85,3066
BORSA
1.669,07
%66,9072
DOLAR
1.702,07
%70,2074
EURO
BİST En Aktif Hisseler