BALATACILAR BALATACILIK (BALAT) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 21.023.918,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.921,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 9.999.071,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.278.619,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.720.452,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 489.501,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 471.502,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.999,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 8.213.773,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.266.361,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.147,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.462,00
ARA TOPLAM 19.998.236,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.025.682,00
DURAN VARLIKLAR 11.139.682,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 10.285.275,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.978,00
- Şerefiye 36.249,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.729,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.072,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 795.357,00
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 32.163.600,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.512.826,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.519.968,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 5.983.553,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.983.553,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 890.925,00
Diğer Borçlar 1.500.571,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 99.271,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.401.300,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.341.832,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 275.977,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 218.809,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 57.168,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 17.512.826,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.154.160,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.115.497,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 3.021.526,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.513.793,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 507.733,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.017.137,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.017.137,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 7.496.614,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.227.596,00
Ödenmiş Sermaye 10.080.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 235.912,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 441.055,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.972.920,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.040.554,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar -67.634,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 73.666,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.402.890,00
Net Dönem Karı/Zararı -173.067,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.269.018,00
TOPLAM KAYNAKLAR 32.163.600,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.007,73
%0,7733
ALTIN
1.002,89
%0,2892
BORSA
1.001,12
%0,1122
DOLAR
999,41
%-0,0594
EURO
1.047,40
%4,7402
ALTIN
1.013,39
%1,3388
BORSA
1.078,78
%7,8784
DOLAR
1.074,39
%7,4393
EURO
1.109,52
%10,9519
ALTIN
1.158,61
%15,861
BORSA
1.089,32
%8,9323
DOLAR
1.101,47
%10,1473
EURO
1.874,50
%87,4499
ALTIN
1.853,07
%85,3066
BORSA
1.669,07
%66,9072
DOLAR
1.702,07
%70,2074
EURO
BİST En Aktif Hisseler