BANVIT (BANVT) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 634.608.750,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 26.177.144,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 256.223.344,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 161.784,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 256.061.560,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.097.416,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.473,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.094.943,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 201.978.659,00
Canlı Varlıklar 108.943.445,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.934.003,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 16.254.739,00
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 354.035.668,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 21.640.527,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.640.527,00
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 296.452.127,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.991.928,00
- Şerefiye 3.927.719,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.064.209,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.653.662,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.297.424,00
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 988.644.418,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 741.014.799,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 337.642.055,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 170.034.308,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 210.614.489,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.154.704,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 206.459.785,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.872.586,00
Diğer Borçlar 2.495.407,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21.021,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.474.386,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 11.836.918,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.761,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.482.275,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.509.559,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.972.716,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 156.046.983,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 116.934.018,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 213.784,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 24.550.483,00
Ertelenmiş Gelirler 3.375.206,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.973.492,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.973.492,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 91.582.636,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 91.582.636,00
Ödenmiş Sermaye 100.023.579,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.348.821,00
Diğer Yedekler 5.611.290,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.669.928,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç ve Kayıpları -4.669.928,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.386.542,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 24.386.542,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.379.816,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -33.863.102,00
Net Dönem Karı/Zararı -20.634.382,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 988.644.418,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
1.000,99
%0,0992
ALTIN
1.000,20
%0,0204
BORSA
999,84
%-0,0156
DOLAR
999,13
%-0,0866
EURO
1.249,07
%24,9068
ALTIN
961,65
%-3,8349
BORSA
1.105,05
%10,5045
DOLAR
1.105,36
%10,5364
EURO
1.323,15
%32,3145
ALTIN
1.039,53
%3,9526
BORSA
1.115,84
%11,5841
DOLAR
1.133,22
%13,3224
EURO
2.235,41
%123,5414
ALTIN
2.198,00
%119,8001
BORSA
1.709,70
%70,9703
DOLAR
1.751,14
%75,1138
EURO
BİST En Aktif Hisseler