BIRLIK MENSUCAT (BRMEN) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 14.225.945,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 317.539,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 4.958.378,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.958.378,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 7.570.081,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 214.756,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.128,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.149.063,00
ARA TOPLAM 14.225.945,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 26.458.931,00
Finansal Yatırımlar 478.932,00
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 8.559,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.559,00
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 25.816.867,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 154.573,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 154.573,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 40.684.876,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.342.294,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.664.951,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.425.718,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.187.860,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.367.374,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.820.486,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 151.760,00
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 824.697,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 87.308,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 87.308,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 16.342.294,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.380.238,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.251.556,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 228.472,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 228.472,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.900.210,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 11.962.344,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.956.769,00
Ödenmiş Sermaye 16.437.222,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 25.001,00
Sermaye Düzeltme Farkları 19.975.828,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.014.887,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.081.688,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar -66.801,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 252.843,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -33.597.090,00
Net Dönem Karı/Zararı -6.151.922,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.575,00
TOPLAM KAYNAKLAR 40.684.876,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
1.000,99
%0,0992
ALTIN
1.000,20
%0,0204
BORSA
999,84
%-0,0156
DOLAR
999,13
%-0,0866
EURO
1.249,07
%24,9068
ALTIN
961,65
%-3,8349
BORSA
1.105,05
%10,5045
DOLAR
1.105,36
%10,5364
EURO
1.323,15
%32,3145
ALTIN
1.039,53
%3,9526
BORSA
1.115,84
%11,5841
DOLAR
1.133,22
%13,3224
EURO
2.235,41
%123,5414
ALTIN
2.198,00
%119,8001
BORSA
1.709,70
%70,9703
DOLAR
1.751,14
%75,1138
EURO
BİST En Aktif Hisseler