CIMENTAS (CMENT) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 435.397.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 42.260.000,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 201.083.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 130.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 200.953.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 35.649.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 28.804.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.845.000,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 138.755.000,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 8.206.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 174.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.270.000,00
ARA TOPLAM 435.397.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.081.936.000,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.476.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.476.000,00
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 229.907.000,00
Maddi Duran Varlıklar 599.648.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 220.194.000,00
- Şerefiye 186.275.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.919.000,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.213.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.488.000,00
Diğer Duran Varlıklar 14.010.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.517.333.000,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 235.997.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 44.285.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 142.857.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29.881.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 112.976.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.409.000,00
Diğer Borçlar 22.765.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.867.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.898.000,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 4.514.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.075.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.592.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.632.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.960.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.500.000,00
ARA TOPLAM 235.997.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 113.861.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 488.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 23.055.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23.055.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 42.566.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.602.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 23.964.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 41.783.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.969.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.167.475.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 952.088.000,00
Ödenmiş Sermaye 87.112.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 20.069.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.381.000,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.554.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 98.031.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 98.031.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.623.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 4.623.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.372.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 482.254.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 31.454.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 215.387.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.517.333.000,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
1.000,99
%0,0992
ALTIN
1.000,20
%0,0204
BORSA
999,84
%-0,0156
DOLAR
999,13
%-0,0866
EURO
1.249,07
%24,9068
ALTIN
961,65
%-3,8349
BORSA
1.105,05
%10,5045
DOLAR
1.105,36
%10,5364
EURO
1.323,15
%32,3145
ALTIN
1.039,53
%3,9526
BORSA
1.115,84
%11,5841
DOLAR
1.133,22
%13,3224
EURO
2.235,41
%123,5414
ALTIN
2.198,00
%119,8001
BORSA
1.709,70
%70,9703
DOLAR
1.751,14
%75,1138
EURO
BİST En Aktif Hisseler