DENGE HOLDING (DENGE) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 31.198.627,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.769.906,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.010,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.010,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 21.422.718,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 21.422.718,00
Diğer Alacaklar 3.061.237,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.491.582,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 569.655,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 659.870,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 8.622,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 57.102,00
Diğer Dönen Varlıklar 218.163,00
ARA TOPLAM 31.198.627,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 7.076.227,00
Finansal Yatırımlar 1.346.266,00
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 414.350,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.312.673,00
- Şerefiye 5.310.474,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.199,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.937,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 38.274.854,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 479.903,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 250.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 28.580,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.580,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 89.255,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 89.255,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 112.068,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 479.903,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.248,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 40.101,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 40.101,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29.147,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 37.725.703,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 36.744.976,00
Ödenmiş Sermaye 8.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.721.237,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 401.192,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 401.192,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 56.844,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 13.421.153,00
Net Dönem Karı/Zararı 8.144.550,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 980.727,00
TOPLAM KAYNAKLAR 38.274.854,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
1.000,48
%0,0483
BORSA
999,71
%-0,0289
ALTIN
996,99
%-0,3015
DOLAR
994,48
%-0,5525
EURO
1.036,88
%3,6875
BORSA
1.339,92
%33,9921
ALTIN
1.142,71
%14,2709
DOLAR
1.149,43
%14,9425
EURO
1.063,81
%6,3807
BORSA
1.419,39
%41,9386
ALTIN
1.153,87
%15,3873
DOLAR
1.178,40
%17,8396
EURO
1.687,68
%68,7679
BORSA
2.398,01
%139,8009
ALTIN
1.767,98
%76,7976
DOLAR
1.820,94
%82,0941
EURO
BİST En Aktif Hisseler