DOGAN BURDA (DOBUR) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 61.157.211,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.666.995,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 37.000.347,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.529.886,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.470.461,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 15.208.051,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.208.051,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.874.840,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 757.276,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 649.702,00
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 5.434.448,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 13.315,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.315,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 1.312.510,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 509.696,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 509.696,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.598.927,00
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 66.591.659,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.241.780,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 15.963.251,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 590.395,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.372.856,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.159.408,00
Diğer Borçlar 24,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.055.171,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 133.426,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 930.500,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 346.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 584.500,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.766.308,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 424.703,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.341.605,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.341.605,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 35.583.571,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 35.583.571,00
Ödenmiş Sermaye 19.559.175,00
Sermaye Düzeltme Farkları -2.623.921,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.504.999,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / Kayıpları -2.504.999,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.139.274,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.340.815,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.673.227,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 66.591.659,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.007,73
%0,7733
ALTIN
1.002,89
%0,2892
BORSA
1.001,12
%0,1122
DOLAR
999,41
%-0,0594
EURO
1.047,40
%4,7402
ALTIN
1.013,39
%1,3388
BORSA
1.078,78
%7,8784
DOLAR
1.074,39
%7,4393
EURO
1.109,52
%10,9519
ALTIN
1.179,14
%17,9136
BORSA
1.089,32
%8,9323
DOLAR
1.101,47
%10,1473
EURO
1.874,50
%87,4499
ALTIN
1.843,07
%84,3066
BORSA
1.669,07
%66,9072
DOLAR
1.702,07
%70,2074
EURO
BİST En Aktif Hisseler