EREGLI DEMIR CELIK (EREGL) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 9.226.939.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.646.774.000,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.611.333.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 43.703.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.567.630.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.155.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.155.000,00
Türev Araçlar 23.616.000,00
Stoklar 3.801.594.000,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 36.213.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 104.254.000,00
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 11.119.185.000,00
Finansal Yatırımlar 82.000,00
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 23.361.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.361.000,00
Türev Araçlar 89.737.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 75.079.000,00
Maddi Duran Varlıklar 10.641.130.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 201.109.000,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 201.109.000,00
Peşin Ödenmiş Giderler 62.918.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.769.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 20.346.124.000,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.321.202.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.053.301.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 940.311.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 496.704.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.238.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 476.466.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 102.275.000,00
Diğer Borçlar 42.824.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.824.000,00
Türev Araçlar 15.661.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 127.563.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 268.826.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 249.154.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 249.154.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24.583.000,00
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.952.344.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.158.634.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 44.849.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 514.563.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 514.563.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.233.862.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 436.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 13.072.578.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.706.519.000,00
Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 156.613.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -116.232.000,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 106.447.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -92.294.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonları 33.232.000,00
- Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç Fonu -125.526.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.585.849.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 4.591.354.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -5.505.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 950.831.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.527.180.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.088.125.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 366.059.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 20.346.124.000,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.012,04
%1,2043
ALTIN
1.009,00
%0,8998
DOLAR
1.008,60
%0,8596
EURO
1.005,89
%0,5893
BORSA
1.283,53
%28,3526
ALTIN
1.123,70
%12,3704
DOLAR
1.123,88
%12,3883
EURO
1.075,05
%7,5054
BORSA
1.359,65
%35,9646
ALTIN
1.134,68
%13,4682
DOLAR
1.152,21
%15,2209
EURO
1.074,72
%7,4724
BORSA
2.297,08
%129,7081
ALTIN
1.738,57
%73,8573
DOLAR
1.780,48
%78,0475
EURO
1.915,24
%91,5244
BORSA
BİST En Aktif Hisseler