T. HALK BANKASI (HALKB) Hisse Mali Tabloları

AKTİF KALEMLER 0
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 23.324.971.000,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 269.341.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 269.341.000,00
Devlet Borçlanma Senetleri 16.074.000,00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 247.055.000,00
Diğer Menkul Değerler 6.212.000,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Krediler 0
Diğer Menkul Değerler 0
BANKALAR 2.513.285.000,00
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 11.208.993.000,00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 160.748.000,00
Devlet Borçlanma Senetleri 11.048.245.000,00
Diğer Menkul Değerler 0
KREDİLER VE ALACAKLAR 126.744.977.000,00
Krediler ve alacaklar 125.799.124.000,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 1.040.418.000,00
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer 124.758.706.000,00
Takipteki Krediler 3.973.738.000,00
Özel Karşılıklar (-) 3.027.885.000,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 16.676.797.000,00
Devlet Borçlanma Senetleri 16.676.797.000,00
Diğer Menkul Değerler 0
İŞTİRAKLER (Net) 227.320.000,00
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 227.320.000,00
Mali İştirakler 221.000.000,00
Mali Olmayan İştirakler 6.320.000,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2.685.934.000,00
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 2.647.905.000,00
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 38.029.000,00
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 0
Mali Ortaklıklar 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0
Diğer 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.099.447.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 76.951.000,00
Şerefiye 0
Diğer 76.951.000,00
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 365.000.000,00
VERGİ VARLIĞI 0
Cari Vergi Varlığı 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.091.000,00
Satış Amaçlı 1.091.000,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
DİĞER AKTİFLER 1.535.243.000,00
AKTİF TOPLAMI 187.729.350.000,00
PASİF KALEMLER 0
MEVDUAT 122.145.965.000,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1.019.114.000,00
Diğer 121.126.851.000,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 150.706.000,00
ALINAN KREDİLER 20.261.616.000,00
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 8.410.266.000,00
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 100.030.000,00
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 8.310.236.000,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 8.905.289.000,00
Bonolar 1.565.442.000,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
Tahviller 7.339.847.000,00
FONLAR 1.963.699.000,00
Müstakriz Fonları 27.850.000,00
Diğer 1.935.849.000,00
MUHTELİF BORÇLAR 2.317.588.000,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.592.403.000,00
FAKTORİNG BORÇLARI 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 1.090.000,00
Finansal Kiralama Borçları 1.243.000,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0
Diğer 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 153.000,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
KARŞILIKLAR 2.129.143.000,00
Genel Karşılıklar 1.123.838.000,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0
Çalışan Hakları Karşılığı 670.863.000,00
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
Diğer Karşılıklar 334.442.000,00
VERGİ BORCU 427.242.000,00
Cari Vergi Borcu 357.978.000,00
Ertelenmiş Vergi Borcu 69.264.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0
ÖZKAYNAKLAR 19.424.343.000,00
Ödenmiş Sermaye 1.250.000.000,00
Sermaye Yedekleri 3.309.143.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 0
Hisse Senedi İptal Karları 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 966.835.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 1.128.435.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 8.711.000,00
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 1.205.162.000,00
Kar Yedekleri 12.549.887.000,00
Yasal Yedekler 1.335.865.000,00
Statü Yedekleri 0
Olağanüstü Yedekler 11.166.841.000,00
Diğer Kar Yedekleri 47.181.000,00
Kar veya Zarar 2.315.313.000,00
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0
Net Dönem Karı/Zararı 2.315.313.000,00
Azınlık Payları 0
PASİF TOPLAMI 187.729.350.000,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.001,12
%0,1122
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,44
%-0,0562
ALTIN
999,41
%-0,0594
EURO
1.078,78
%7,8784
DOLAR
1.013,39
%1,3388
BORSA
1.046,81
%4,6813
ALTIN
1.074,39
%7,4393
EURO
1.089,32
%8,9323
DOLAR
1.158,61
%15,861
BORSA
1.108,90
%10,8895
ALTIN
1.101,47
%10,1473
EURO
1.669,07
%66,9072
DOLAR
1.853,07
%85,3066
BORSA
1.873,45
%87,3445
ALTIN
1.702,07
%70,2074
EURO
BİST En Aktif Hisseler