HATAY TEKSTIL (HATEK) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 63.060.687,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.138.092,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 18.893.357,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.880.240,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.013.117,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 13.485.151,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.880.450,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 604.701,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 25.136.567,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 497.890,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 96.507,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.813.123,00
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 69.024.951,00
Finansal Yatırımlar 2.850.804,00
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 12.892,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.892,00
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.617.705,00
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.114.462,00
Maddi Duran Varlıklar 53.266.914,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 107.780,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 107.780,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.394,00
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 132.085.638,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.224.683,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.233.484,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.251.096,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 14.728.578,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 50.912,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.677.666,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 548.091,00
Diğer Borçlar 1.742.730,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.012.767,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 729.963,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 97.704,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 367.357,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 255.643,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 222.204,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 33.439,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.209.671,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.550.136,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 35.350,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.512.186,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.512.186,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.111.999,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 80.651.284,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 74.900.815,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00
Diğer Yedekler 745.695,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.246,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 49.847.538,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 50.157.489,00
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları -309.951,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -366.978,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -366.978,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.028.337,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -4.520.428,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.817.405,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.750.469,00
TOPLAM KAYNAKLAR 132.085.638,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.012,04
%1,2043
ALTIN
1.009,00
%0,8998
DOLAR
1.008,60
%0,8596
EURO
1.005,89
%0,5893
BORSA
1.283,53
%28,3526
ALTIN
1.123,70
%12,3704
DOLAR
1.123,88
%12,3883
EURO
1.075,05
%7,5054
BORSA
1.359,65
%35,9646
ALTIN
1.134,68
%13,4682
DOLAR
1.152,21
%15,2209
EURO
1.074,72
%7,4724
BORSA
2.297,08
%129,7081
ALTIN
1.738,57
%73,8573
DOLAR
1.780,48
%78,0475
EURO
1.915,24
%91,5244
BORSA
BİST En Aktif Hisseler