HEKTAS (HEKTS) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 160.016.563,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.899.956,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 120.010.928,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 120.010.928,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 51.628,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 51.628,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 34.509.383,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.322.203,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 222.465,00
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 38.825.138,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 13.928,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.928,00
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.292.681,00
Maddi Duran Varlıklar 29.802.802,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.759.329,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.759.329,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.956.398,00
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 198.841.701,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 75.978.887,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 38.573.927,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 13.042.606,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 732.692,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.309.914,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.363.330,00
Diğer Borçlar 20.191.170,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.347.329,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.843.841,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 710.324,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 586.570,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 510.960,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 510.960,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.601.939,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.601.939,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.601.939,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 116.260.875,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 116.260.875,00
Ödenmiş Sermaye 75.857.033,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.348.447,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazaçları/Kayıpları -2.348.447,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.120.176,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.266.716,00
Net Dönem Karı/Zararı 25.365.397,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 198.841.701,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.011,52
%1,1521
ALTIN
1.009,00
%0,8998
DOLAR
1.008,60
%0,8596
EURO
1.005,89
%0,5893
BORSA
1.282,86
%28,2863
ALTIN
1.123,70
%12,3704
DOLAR
1.123,88
%12,3883
EURO
1.075,05
%7,5054
BORSA
1.358,94
%35,8944
ALTIN
1.134,68
%13,4682
DOLAR
1.152,21
%15,2209
EURO
1.074,72
%7,4724
BORSA
2.295,90
%129,5895
ALTIN
1.738,57
%73,8573
DOLAR
1.780,48
%78,0475
EURO
1.915,24
%91,5244
BORSA
BİST En Aktif Hisseler