HURRIYET GZT. (HURGZ) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 283.283.769,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 56.632.653,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 198.693.274,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28.886.410,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 169.806.864,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.420.288,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.420.288,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 13.519.003,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.136.250,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 504.583,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.377.718,00
ARA TOPLAM 283.283.769,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 651.694.887,00
Finansal Yatırımlar 1.976.568,00
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.764.612,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.764.612,00
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.013.738,00
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 82.917.210,00
Maddi Duran Varlıklar 219.791.673,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 328.454.758,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 328.454.758,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.661.890,00
Diğer Duran Varlıklar 1.114.438,00
TOPLAM VARLIKLAR 934.978.656,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 303.268.721,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.451.105,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 159.660.282,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 69.629.365,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.242.940,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 47.386.425,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.121.303,00
Diğer Borçlar 2.017.664,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 339.868,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.677.796,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 7.078.107,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.633.452,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 39.370.364,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.696.372,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.673.992,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.307.079,00
ARA TOPLAM 303.268.721,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 204.515.762,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 92.128.150,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 480.590,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 480.590,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 46.429.651,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 46.429.651,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 65.477.371,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 427.194.173,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 415.891.705,00
Ödenmiş Sermaye 552.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 77.198.813,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 76.944,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.331.957,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları kayıpları -15.331.957,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.633.568,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 6.633.568,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 165.883.369,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -201.896.442,00
Net Dönem Karı/Zararı -168.672.590,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 11.302.468,00
TOPLAM KAYNAKLAR 934.978.656,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.010,65
%1,0654
ALTIN
1.009,00
%0,8998
DOLAR
1.008,60
%0,8596
EURO
1.005,89
%0,5893
BORSA
1.281,76
%28,1764
ALTIN
1.123,70
%12,3704
DOLAR
1.123,88
%12,3883
EURO
1.075,05
%7,5054
BORSA
1.357,78
%35,7779
ALTIN
1.134,68
%13,4682
DOLAR
1.152,21
%15,2209
EURO
1.074,72
%7,4724
BORSA
2.293,93
%129,3927
ALTIN
1.738,57
%73,8573
DOLAR
1.780,48
%78,0475
EURO
1.915,24
%91,5244
BORSA
BİST En Aktif Hisseler