KILER GMYO (KLGYO) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 305.756.302,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 28.789.036,00
Finansal Yatırımlar 276.341,00
Ticari Alacaklar 61.906.437,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 61.637.641,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 268.796,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 110.434.044,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 84.361.964,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 19.988.480,00
- Diğer Dönen Varlıklar 17.909.696,00
- İlişkili Taraflara Verilen Ticari Avanslar 2.078.784,00
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 317.463.265,00
Finansal Yatırımlar 2.500,00
Ticari Alacaklar 1.550.011,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.550.011,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 64.224.522,00
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 237.459.459,00
Maddi Duran Varlıklar 504.181,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.263,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.263,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 13.689.329,00
TOPLAM VARLIKLAR 623.219.567,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 237.378.412,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 83.998.103,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 106.904.836,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 3.324.977,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 800.078,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.524.899,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 126.103,00
Diğer Borçlar 5.423.373,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.423.373,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 37.459.507,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 141.513,00
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 178.078.259,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 171.946.465,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.515.825,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.615.969,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 79.139,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.536.830,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 207.762.896,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 207.762.896,00
Ödenmiş Sermaye 124.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 126.511.211,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.646,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları -17.646,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.600,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Finansal Varlık Değer Artış/Azalış Fonu 17.600,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.055.513,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.637.576,00
Net Dönem Karı/Zararı -88.441.358,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 623.219.567,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
1.007,31
%0,7314
ALTIN
1.005,13
%0,5128
EURO
1.000,91
%0,0914
DOLAR
999,67
%-0,0326
BORSA
1.272,09
%27,2091
ALTIN
1.126,44
%12,6437
EURO
1.135,80
%13,5798
DOLAR
1.028,32
%2,8318
BORSA
1.347,53
%34,7533
ALTIN
1.154,83
%15,4828
EURO
1.146,90
%14,6895
DOLAR
997,71
%-0,2287
BORSA
2.276,62
%127,6616
ALTIN
1.784,52
%78,4522
EURO
1.757,28
%75,7284
DOLAR
1.928,77
%92,8772
BORSA
BİST En Aktif Hisseler