KOZA ALTIN (KOZAL) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.481.911.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.247.118.000,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 2.404.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.912.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 492.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 21.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 190.561.000,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 10.402.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 31.405.000,00
ARA TOPLAM 1.481.911.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 728.900.000,00
Finansal Yatırımlar 12.007.000,00
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.081.000,00
Maddi Duran Varlıklar 565.397.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.701.000,00
- Şerefiye 14.017.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 684.000,00
Peşin Ödenmiş Giderler 57.547.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 57.384.000,00
Diğer Duran Varlıklar 783.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.210.811.000,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.740.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.068.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 23.284.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.673.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.611.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.524.000,00
Diğer Borçlar 9.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 471.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 30.004.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 31.960.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.754.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.206.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.420.000,00
ARA TOPLAM 104.740.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.945.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.657.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 16.738.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.738.000,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 77.550.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.043.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 72.507.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 2.007.126.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.007.126.000,00
Ödenmiş Sermaye 152.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.579.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.579.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -4.579.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 61.269.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 61.269.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 137.390.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.407.298.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 249.669.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.210.811.000,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
1.000,99
%0,0992
ALTIN
1.000,20
%0,0204
BORSA
999,84
%-0,0156
DOLAR
999,13
%-0,0866
EURO
1.249,07
%24,9068
ALTIN
961,65
%-3,8349
BORSA
1.105,05
%10,5045
DOLAR
1.105,36
%10,5364
EURO
1.323,15
%32,3145
ALTIN
1.039,53
%3,9526
BORSA
1.115,84
%11,5841
DOLAR
1.133,22
%13,3224
EURO
2.235,41
%123,5414
ALTIN
2.198,00
%119,8001
BORSA
1.709,70
%70,9703
DOLAR
1.751,14
%75,1138
EURO
BİST En Aktif Hisseler