KARDEMIR (D) (KRDMD) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 829.561.339,13
Nakit ve Nakit Benzerleri 36.580.892,67
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 240.542.958,37
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 74.581.014,38
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 165.961.944,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 12.090.689,42
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.090.689,42
Türev Araçlar 0
Stoklar 429.164.102,71
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 70.741.073,25
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 40.441.622,71
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.594.347.628,46
Finansal Yatırımlar 5.682.637,83
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 146.306,75
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 146.306,75
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.833.668,68
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.523.895,60
Maddi Duran Varlıklar 1.478.267.200,66
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.276.841,23
- Şerefiye 6.391.571,03
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.885.270,20
Peşin Ödenmiş Giderler 72.506.915,64
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.432.895,02
Diğer Duran Varlıklar 8.677.267,05
TOPLAM VARLIKLAR 2.423.908.967,60
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 584.520.006,91
Kısa Vadeli Borçlanmalar 36.198.831,05
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 115.624.684,11
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 179.828.914,41
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.117.750,18
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 175.711.164,24
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 2.956.540,50
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.956.540,50
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 218.769.263,21
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 118.897,55
Kısa Vadeli Karşılıklar 23.679.565,54
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.213.756,69
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.465.808,85
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.343.310,55
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 764.261.582,55
Uzun Vadeli Borçlanmalar 678.805.096,49
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 878.077,98
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 878.077,98
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 83.327.930,97
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 83.327.930,97
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.250.477,11
Ö Z K A Y N A K L A R 1.075.127.378,13
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.074.964.177,44
Ödenmiş Sermaye 780.226.001,68
Sermaye Düzeltme Farkları 3.157.585,58
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -74.486.000,64
Karş.İştirak Serm. Düzelt. Nominal tut. aşan kısmı 20.224.525,64
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.078.728,99
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.893.541,23
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 88.335.709,59
Net Dönem Karı/Zararı 226.534.085,38
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 163.200,69
TOPLAM KAYNAKLAR 2.423.908.967,60
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.007,73
%0,7733
ALTIN
1.002,89
%0,2892
BORSA
1.001,12
%0,1122
DOLAR
999,41
%-0,0594
EURO
1.047,40
%4,7402
ALTIN
1.013,39
%1,3388
BORSA
1.078,78
%7,8784
DOLAR
1.074,39
%7,4393
EURO
1.109,52
%10,9519
ALTIN
1.158,61
%15,861
BORSA
1.089,32
%8,9323
DOLAR
1.101,47
%10,1473
EURO
1.874,50
%87,4499
ALTIN
1.853,07
%85,3066
BORSA
1.669,07
%66,9072
DOLAR
1.702,07
%70,2074
EURO
BİST En Aktif Hisseler