MMC SAN. VE TIC. YAT. (MMCAS) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 12.679.585,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.308,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 193.708,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 193.708,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 9.281.440,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.075.339,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.206.101,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 900.900,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.136.431,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 81.924,00
Diğer Dönen Varlıklar 68.874,00
ARA TOPLAM 12.679.585,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 993.821,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 505,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 505,00
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 926.062,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.894,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.894,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 62.360,00
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 13.673.406,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 687.368,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 574.325,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 574.325,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 104.559,00
Diğer Borçlar 8.484,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.484,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 687.368,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.115,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.946,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.946,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23.169,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 12.951.923,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.951.923,00
Ödenmiş Sermaye 13.336.879,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -600,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
- Kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal kayıp / kazanç fonu -600,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 119.494,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.450.834,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.946.984,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 13.673.406,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.002,02
%0,2018
EURO
999,53
%-0,0469
DOLAR
998,12
%-0,188
BORSA
997,13
%-0,2875
ALTIN
1.109,52
%10,9515
EURO
1.104,53
%10,4527
DOLAR
978,17
%-2,1829
BORSA
1.257,32
%25,732
ALTIN
1.137,48
%13,748
EURO
1.115,32
%11,5318
DOLAR
1.074,81
%7,4811
BORSA
1.331,89
%33,1886
ALTIN
1.757,71
%75,7714
EURO
1.708,90
%70,8901
DOLAR
2.326,61
%132,6607
BORSA
2.250,18
%125,0181
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler