NETAS TELEKOM. (NETAS) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.090.745.659,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 109.158.430,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 573.196.808,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.487.040,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 545.709.768,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 256.412,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 256.412,00
Türev Araçlar 2.518.696,00
Stoklar 163.272.492,00
Devam Eden Sözleşmelere İlişkin Varlıklar 159.615.969,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 20.638.076,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 62.088.776,00
ARA TOPLAM 1.090.745.659,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 154.812.231,00
Finansal Yatırımlar 658.824,00
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 43.787.035,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 95.875.112,00
- Şerefiye 55.777.931,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.097.181,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.159.631,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.480.922,00
Diğer Duran Varlıklar 5.850.707,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.245.557.890,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 751.553.586,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 336.806.183,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 245.298.351,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 245.298.351,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.669.636,00
Diğer Borçlar 5.432.296,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.432.296,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 67.012.847,00
Alınan Avanslar 75.111.926,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 662.210,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.560.137,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.738.828,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.821.309,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 751.553.586,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.979.361,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 3.253.529,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.253.529,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 19.960.703,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.960.703,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23.765.129,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 447.024.943,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 447.024.943,00
Ödenmiş Sermaye 64.864.800,00
Sermaye Düzeltme Farkları 41.612.160,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 126.824.159,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Aktüeryal Kayıp -8.053.531,00
- Yabancı Para Çevrim Farkı 134.877.690,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.151.045,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 10.151.045,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 33.182.076,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 147.470.530,00
Net Dönem Karı/Zararı 22.920.173,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.245.557.890,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
1.000,99
%0,0992
ALTIN
1.000,20
%0,0204
BORSA
999,84
%-0,0156
DOLAR
999,13
%-0,0866
EURO
1.249,07
%24,9068
ALTIN
961,65
%-3,8349
BORSA
1.105,05
%10,5045
DOLAR
1.105,36
%10,5364
EURO
1.323,15
%32,3145
ALTIN
1.039,53
%3,9526
BORSA
1.115,84
%11,5841
DOLAR
1.133,22
%13,3224
EURO
2.235,41
%123,5414
ALTIN
2.198,00
%119,8001
BORSA
1.709,70
%70,9703
DOLAR
1.751,14
%75,1138
EURO
BİST En Aktif Hisseler