OZDERICI GMYO (OZGYO) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 198.677.461,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.133.042,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 646.360,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 646.360,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 169.826.780,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 5.901.161,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.901.161,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.912,00
Diğer Dönen Varlıklar 21.149.206,00
ARA TOPLAM 198.677.461,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 144.678.468,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 24.982,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.982,00
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 142.309.334,00
Yeniden Değerlenmiş Tutarlarıyla Ölçülenler 142.309.334,00
Maddi Duran Varlıklar 2.336.670,00
Maliyet Değeriyle Ölçülenler 213.344,00
Yeniden Değerlenmiş Tutarlarıyla Ölçülenler 2.123.326,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.482,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.482,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 343.355.929,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.376.493,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.189,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 50.377.494,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.527.233,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.917.104,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 610.129,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.227,00
Diğer Borçlar 252.173,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 252.173,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.182.178,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 56.376.494,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.490.148,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 60.199.424,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 3.281.515,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.387.409,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 894.106,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.209,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.209,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 223.489.288,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 223.489.288,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 89.044,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.954.927,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.014.889,00
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları) -59.962,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 569.437,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 53.300.336,00
Net Dönem Karı/Zararı 67.575.544,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 343.355.929,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.002,02
%0,2018
EURO
999,53
%-0,0469
DOLAR
998,12
%-0,188
BORSA
997,13
%-0,2875
ALTIN
1.109,52
%10,9515
EURO
1.104,53
%10,4527
DOLAR
978,17
%-2,1829
BORSA
1.257,32
%25,732
ALTIN
1.137,48
%13,748
EURO
1.115,32
%11,5318
DOLAR
1.074,81
%7,4811
BORSA
1.331,89
%33,1886
ALTIN
1.757,71
%75,7714
EURO
1.708,90
%70,8901
DOLAR
2.326,61
%132,6607
BORSA
2.250,18
%125,0181
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler