PRIZMA PRESS MATBAACILIK (PRZMA) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 22.591.240,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.769.691,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 11.750.982,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 788.836,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.962.146,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 33.847,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.847,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 5.077.102,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.591.883,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 367.735,00
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 20.330.896,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 23.411,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.411,00
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.761.999,00
Maddi Duran Varlıklar 8.645.962,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.899.524,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.899.524,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 42.922.136,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.475.542,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.169.816,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 659.891,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.200,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 631.691,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 57.972,00
Diğer Borçlar 27.532,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.532,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 435.494,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 113.002,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 553.270,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 99.173,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 99.173,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 454.097,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 37.893.324,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 37.893.324,00
Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.987.210,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
-Emeklilik planlarından aktüeryal kayıp/kazançlar planı 26.482,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 9.960.728,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 88.105,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.129.695,00
Net Dönem Karı/Zararı 688.314,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 42.922.136,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
1.000,48
%0,0483
BORSA
996,99
%-0,3015
DOLAR
994,48
%-0,5525
EURO
994,29
%-0,5708
ALTIN
1.036,88
%3,6875
BORSA
1.142,71
%14,2709
DOLAR
1.149,43
%14,9425
EURO
1.339,45
%33,9447
ALTIN
1.063,81
%6,3807
BORSA
1.153,87
%15,3873
DOLAR
1.178,40
%17,8396
EURO
1.418,88
%41,8884
ALTIN
1.687,68
%68,7679
BORSA
1.767,98
%76,7976
DOLAR
1.820,94
%82,0941
EURO
2.397,16
%139,7161
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler