PERGAMON DIS TICARET (PSDTC) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 349.544.415,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 64.921.905,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 216.933.867,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.961,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 216.931.906,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 42.580.686,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.054,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 42.572.632,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 22.376.558,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.659.015,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 556.864,00
Diğer Dönen Varlıklar 515.520,00
ARA TOPLAM 349.544.415,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 192.799,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 9.004,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.004,00
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 93.944,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.897,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.897,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.461,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.493,00
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 349.737.214,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 330.321.175,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 46.400.958,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 251.064.013,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 39.083.168,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 211.980.845,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 118.868,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 118.868,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 32.031.864,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 556.863,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 141.375,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 141.375,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.234,00
ARA TOPLAM 330.321.175,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 150.646,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 150.646,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 150.646,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 19.265.393,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 19.265.393,00
Ödenmiş Sermaye 4.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 384.738,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.906.644,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.828,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 44.828,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.490.204,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -196.558,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.135.537,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 349.737.214,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.002,02
%0,2018
EURO
1.000,00
%0
BORSA
999,53
%-0,0469
DOLAR
998,39
%-0,1609
ALTIN
1.109,52
%10,9515
EURO
994,22
%-0,578
BORSA
1.104,53
%10,4527
DOLAR
1.258,92
%25,8916
ALTIN
1.137,48
%13,748
EURO
1.076,84
%7,6835
BORSA
1.115,32
%11,5318
DOLAR
1.333,58
%33,3577
ALTIN
1.757,71
%75,7714
EURO
2.330,99
%133,0989
BORSA
1.708,90
%70,8901
DOLAR
2.253,04
%125,3038
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler