TGS DIS TICARET (TGSAS) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 510.726.997,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.591.442,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 421.891.590,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 421.891.590,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 73.840,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 974,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 72.866,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 23.977.806,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 22.491.412,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 507.529,00
Diğer Dönen Varlıklar 33.193.379,00
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 4.072.228,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 3.126.612,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.115,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.115,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 944.501,00
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 514.799.225,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 490.375.628,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.543.824,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.034.614,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 474.901.303,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 178.131,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 474.723.172,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 283.733,00
Diğer Borçlar 1.286.452,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.286.452,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.578.751,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 746.951,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.443.346,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.372.913,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 70.433,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 70.433,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 21.980.251,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 21.983.677,00
Ödenmiş Sermaye 7.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları -56.694,00
Geri Alınmış Paylar (-) 1.003.292,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.500.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.330,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.330,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 499.276,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.263.663,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.296.054,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -3.426,00
TOPLAM KAYNAKLAR 514.799.225,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.011,52
%1,1521
ALTIN
1.009,00
%0,8998
DOLAR
1.008,60
%0,8596
EURO
1.005,89
%0,5893
BORSA
1.282,86
%28,2863
ALTIN
1.123,70
%12,3704
DOLAR
1.123,88
%12,3883
EURO
1.075,05
%7,5054
BORSA
1.358,94
%35,8944
ALTIN
1.134,68
%13,4682
DOLAR
1.152,21
%15,2209
EURO
1.074,72
%7,4724
BORSA
2.295,90
%129,5895
ALTIN
1.738,57
%73,8573
DOLAR
1.780,48
%78,0475
EURO
1.915,24
%91,5244
BORSA
BİST En Aktif Hisseler