YESIL GMYO (YGYO) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 956.137.905,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 560.576,00
Finansal Yatırımlar 16.221,00
Ticari Alacaklar 165.544.625,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 35.607.378,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 129.937.247,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.814.722,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.814.722,00
Türev Araçlar 0
Stoklar 573.498.770,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 189.310.227,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.560,00
Diğer Dönen Varlıklar 25.391.204,00
ARA TOPLAM 956.137.905,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 481.809.962,00
Finansal Yatırımlar 940.000,00
Ticari Alacaklar 140.661.616,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 140.661.616,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 5.566.822,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.566.822,00
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 162.952.636,00
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.695.453,00
Maddi Duran Varlıklar 318.683,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 114.442,00
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 114.442,00
Peşin Ödenmiş Giderler 141.890.084,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 7.670.226,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.437.947.867,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 320.677.409,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 176.297.010,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 67.168.870,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 61.472.360,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 52.110.921,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.361.439,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 430.787,00
Diğer Borçlar 3.558.636,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.558.636,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 10.705.497,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.044.249,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 157.321,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 886.928,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 320.677.409,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 884.875.560,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 124.166.908,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 59.961.750,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 59.961.750,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 700.605.859,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 141.043,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 141.043,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 232.394.898,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 232.394.898,00
Ödenmiş Sermaye 235.115.706,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) -3.279.031,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.576,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 72.923,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 72.923,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.648.426,00
Net Dönem Karı/Zararı -11.165.702,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.437.947.867,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.011,07
%1,1068
ALTIN
1.009,00
%0,8998
DOLAR
1.008,60
%0,8596
EURO
1.005,89
%0,5893
BORSA
1.282,29
%28,229
ALTIN
1.123,70
%12,3704
DOLAR
1.123,88
%12,3883
EURO
1.075,05
%7,5054
BORSA
1.358,34
%35,8337
ALTIN
1.134,68
%13,4682
DOLAR
1.152,21
%15,2209
EURO
1.074,72
%7,4724
BORSA
2.294,87
%129,4869
ALTIN
1.738,57
%73,8573
DOLAR
1.780,48
%78,0475
EURO
1.915,24
%91,5244
BORSA
BİST En Aktif Hisseler