TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR (TMSN) Hisse Mali Tabloları

V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 209.110.745,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.229.935,00
Finansal Yatırımlar 104.308,00
Ticari Alacaklar 78.399.416,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 67.292,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 78.332.124,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 10.477.580,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.477.580,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 88.634.580,00
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7.664.542,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 22.600.384,00
ARA TOPLAM 209.110.745,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 106.256.284,00
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.640.768,00
Maddi Duran Varlıklar 92.240.610,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.353.468,00
- Şerefiye 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar,Net 12.353.468,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 21.438,00
TOPLAM VARLIKLAR 315.367.029,00
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.444.027,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.656.725,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 5.098.678,00
Ticari Borçlar 40.054.157,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 172.683,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.881.474,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.332.697,00
Diğer Borçlar 3.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.000,00
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 5.419.148,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.424.613,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 579.343,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.845.270,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.455.009,00
ARA TOPLAM 85.444.027,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.410.710,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.808.016,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.808.016,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 602.694,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 226.512.292,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 226.512.292,00
Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.074.563,00
Maddi Duran Varlık Değerleme Fonu 39.371.136,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -112.686,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal kayıp/ Kazançlar Fonu -112.686,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.504.898,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.958.225,00
Net Dönem Karı/Zararı 22.716.156,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 315.367.029,00
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
1.000,92
%0,0919
ALTIN
1.000,20
%0,0204
BORSA
999,84
%-0,0156
DOLAR
999,13
%-0,0866
EURO
1.248,98
%24,8977
ALTIN
961,65
%-3,8349
BORSA
1.105,05
%10,5045
DOLAR
1.105,36
%10,5364
EURO
1.323,05
%32,3048
ALTIN
1.039,53
%3,9526
BORSA
1.115,84
%11,5841
DOLAR
1.133,22
%13,3224
EURO
2.235,25
%123,525
ALTIN
2.198,00
%119,8001
BORSA
1.709,70
%70,9703
DOLAR
1.751,14
%75,1138
EURO
BİST En Aktif Hisseler