Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Osmanlı nasıl kuruldu

Osmanlı nasıl kuruldu

Bir Türk beyliğinden, büyük bir imparatorluk kuracak kadar güçlenenmişti Osmanlı. Peki hangi ortamda, ne şartlarda, nasıl kurulmuştu?

Osman Gazi, siyasi ve askeri faaliyetlerine Bizans toprakları üzerinde başlamıştı...

Osmanlı nasıl kuruldu

OSMANLI'NIN KÖKENİ

Kayı boyundandır.Kayılar Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya gelmişlerdir.1230 Yassıçemen Savaşı’ndan sonra,Alaattin Keykubat tarafından Ankara’nın Karacadağ bölgesine yerleştirildiler. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra ise Kayılar,Sakarya vadisini takip ederek Söğüt ve Domaniç bölgesine gelip,Anadolu’daki iç kavgalardan uzak gelişmeye uygun bir ortam bulmuşlardır.

Osmanlı nasıl kuruldu

Türkmen boylarını etrafına topladı

Osman Gazi 1281 yılında Kayı Boyu'nun Beyi olduğunda, ilk iş olarak birçok Türkmen boyunu etrafında topladı.

Osmanlı nasıl kuruldu

OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU DÖNEMDE ANADOLU’NUN DURUMU

Bu dönemde Anadolu’da;Anadolu Selçukluları,Bizans İmparatorluğu,Trabzon Rum İmparatorluğu,,Venedik ve Ceneviz kolonileri,Anadolu Türk beylikleri bulunmaktaydı. Anadolu’da siyasi birlik olmayıp,bu devletlerin hepsi de İran’da bulunan İlhanlı (Moğol) devletine vergi verir durumdaydı.

Osmanlı nasıl kuruldu

OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA BALKANLARIN DURUMU

Balkanlarda ise;Bizans İmparatorluğu,Sırp,Bulgar,Macar ve Arnavutluk krallıkları;Eflak,Boğdan,Bosna,Hersek beylikleri bulunmaktaydı. Bu devletler arasında dini ve siyasi çatışmalar vardı.

Osmanlı nasıl kuruldu

OSMANLILARIN KISA SÜREDE GELİŞİP GÜÇLENMESİNİN NEDENLERİ

1-Coğrafi konum itibariyle karışıklık içinde bulunan Bizans’a komşu olması

2-Bizans’ın ve Balkanların karışıklık içinde bulunması

3-Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarda beylikler arasındaki mücadeleye katılmaması.

4-Fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi (Planlı iskan=Türkmen göçleri)

Osmanlı nasıl kuruldu

OSMANLILARIN KISA SÜREDE GELİŞİP GÜÇLENMESİNİN NEDENLERİ

5-Merkeziyetçi bir politika izleyerek ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaşılması geleneğine son verilmesi.

6-Osmanlı padişahlarının başarılı olması (Yetenekli padişahların iş başına geçmesi).

7-Hoşgörü ve adalete dayalı bir yönetim anlayışını benimsemeleri

8-Ahi şeylerinden Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenen Osman Bey’in ahilerin desteğini alması

BİZE ULAŞIN