5 günlük hava durumu
27 Haziran 2012 Çarşamba

, ve derslerini belirledi

  • yeni haber
  • AA
  • Giriş Saati: 27.06.2012  11:29
    Güncelleme : 27.06.2012  12:08

(), ndan itibaren geçerli olacak haftalık ders çizelgesiyle ilgili çalışmaları tamamlayarak, karara bağladı.

Buna göre, tüm sınıflarda matematik, 1'er saat artırılarak 5'er saat verilecek; yabancı dil öğretimine ise 2. sınıftan başlanacak; gelecek yıl ilkokul 3. sınıf olacak öğrenciler de fen bilimleri dersi okuyacak.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ''İlkokul ve Haftalık Ders Çizelgesi''ni belirledi. Dersler gelecek eğitim öğretim yılından itibaren 1. ve 5. sınıflardan başlanmak üzere kademeli uygulanacak.

Buna göre, zorunlu ders saatleri ilkokul 1. sınıfta 26, ilkokul 2. ve 3. sınıflarda 28'er, ilkokul 4. sınıfta ise 30 saat olacak.

Ortaokul 5. ve 6. sınıflarda 28 saat olacak zorunlu dersler, ortaokul 7. ve 8.sınıflarda 29 saat verilecek.

İlkokulda zorunlu dersler arasında Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik, oyun ve fiziki etkinlikler, trafik güvenliği ve insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersleri yer alacak.

Ortaokulun zorunlu dersleri ise, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım ve rehberlik ve kariyer planlama olacak.

Yabancı dil öğretimi 2 yıl erkene çekildi

İlkokul ve ortaokulun tüm sınıflarında zorunlu olarak okutulan Matematik dersi geçen seneye göre 1'er saat artırılarak 5'er saat verilecek. Yabancı dil öğretimine ise ilkokul 2. sınıftan başlanacak.

Yabancı dil dersi, ilkokul 2. sınıftan 4. sınıfa kadar 2'şer saat, ortaokul 5. sınıftan 8. sınıfa kadar ise 4 saat okutulacak. Böylece yabancı dil öğretimi 2 yıl erkene çekildi.

Gelecek yıl ilkokul 3. sınıf olacak öğrenciler de Fen Bilimleri dersi okuyacak. Bu ders ilkokul 3 ve 4. sınıflarda 3'er saat, ortaokul 5-8. sınıflarda ise 4'er saat verilecek.

Çizelgenin zorunlu dersler bölümüne yeni konulan insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi ise ilkokul 4. sınıflarda okutulacak. Trafik güvenliği dersi sadece ilkokul 4. sınıfta; rehberlik ve kariyer planlama dersi ise sadece ortaokul 8. sınıfta zorunlu ders olarak alınacak.

Türkçe ders saati ise geçen seneye göre sadece ilkokul 1. ve 2. sınıflarda birer saat azalarak 10'ar saat, ilkokul 3. sınıfta ise 3 saat azalarak 8 saat olacak. Türkçe, ilkokul 4. sınıfta ise 2 saat artarak 8 saat, ortaokul 6. sınıfta 1 saat artarak 6 saat okutulacak.

2012-2013 eğitim yılından itibaren uygulanacak zorunlu dersler ve saatleri şöyle:

Zorunlu Dersler İlkokul1 İlkokul 2 İlkokul 3 İlkokul 4 Ortaokul 5 Ortaokul 6 Ortaokul 7 Ortaokul 8

Türkçe 10 10 8 8 6 6 5 5
Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5
Hayat Bilgisi 4 4 3 - - - - -
Fen Bilimleri - - 3 3 4 4 4 4
Sosyal Bilgiler - - - 3 3 3 3 -
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - - - - - - - 2
Yabancı Dil - 2 2 2 4 4 4 4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - - - 2 2 2 2 2
Görsel Sanatlar 1 1 1 1 1 1 1 1
Müzik 1 1 1 1 1 1 1 1
Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5 5 5 2 - - - -
Beden Eğitimi ve Spor - - - - 2 2 2 2
Teknoloji ve Tasarım - - - - - - 2 2
Trafik Güvenliği - - - 1 - - - -
Rehberlik ve Kariyer Planlanma - - - - - - - 1
İnsan Hakları ve Yurttaşlık - - - 2 - - - -

2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak haftalık ders çizelgesine göre:

(MEB), gelecek yıldan itibaren ortaokul öğrencilerinin, yerel dil ve lehçelerin okutulacağı ''Yaşayan Diller ve Lehçeler'' dersini haftada 2 saat seçebilmesini kararlaştırdı. Buna göre, yeterli öğrencinin seçmesi halinde Kürtçe seçmeli ders okutulabilecek.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ''İlkokul ve Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi''ni belirledi. Dersler gelecek eğitim öğretim yılından itibaren 1. ve 5. sınıflardan başlanmak üzere kademeli uygulanacak.

Çizelgede zorunlu dersler dışında seçmeli derslere de yer veriliyor. Seçmeli dersler ise ortaokul 5-8. sınıflarda alınabiliyor. Her sınıfta haftada en fazla 8'er saat ders seçilebilecek.

Seçmeli derslerle birlikte ortaokul 5. ve 6. sınıflarda haftalık ders saati 36'şar saat; ortaokul 7 ve 8. sınıflarda ise haftalık ders saati 37'şer saat olacak.

Seçmeli dersler 6 ayrı gruba ayrılıyor. ''Din, Ahlak ve Değerler'' grubunda Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler; ''Dil ve Anlatım'' grubunda Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Dillen ve Lehçeler, İletişim ve Sunum Becerileri; ''Yabancı Dil'' grubunda Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen dillerin yer aldığı Yabancı Dil; ''Fen Bilimleri ve Matematik'' grubunda Bilim Uygulamaları, Matematik Uygulamaları, Çevre ve Bilim, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım; ''Sanat ve Spor'' grubunda Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler, Drama, Zeka Oyunları; ''Sosyal Bilimler'' grubunda ise Halk Kültürü, Medya Okuryazarlığı, Hukuk ve Adalet, Düşünme Eğitimi dersleri yer alacak.

Ortaokulda seçilebilecek dersler ve saatleri şöyle:

Seçmeli Dersler Ortaokul 5 Ortaokul 6 Ortaokul 7 Ortaokul 8

Kur'an-ı Kerim 2 2 2 2
Hz. Muhammed'in Hayatı 2 2 2 2
Temel Dini Bilgiler 2 2 2 2
Okuma Becerileri 2 2 - -
Yazarlık ve Yazma Becerileri 2 2 2 2
Yaşayan Diller ve Lehçeler 2 2 2 2
İletişim ve Sunum Becerileri - - 2 2
Yabancı Dil 2 2 2 2
Bilim Uygulamaları 2 2 2 2
Matematik Uygulamaları 2 2 2 2
Çevre ve Bilim - - 2 2
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 2 2 2
Görsel Sanatlar 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)
Müzik 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)
Drama 2 2 - -
Zeka Oyunları 2 2 2 2
Halk Kültürü - 2 2 -
Medya Okuryazarlığı - - 2 2
Hukuk ve Adalet - 2 2 -
Düşünme Eğitimi - - 2 2

Yerel dil ve lehçeler seçmeli ders olacak

Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı ile Temel Dini Bilgiler dersleri ortaokulun tüm sınıflarında haftada 2'şer saat seçilebilecek. Öğrenciler, Temel Dini Bilgiler dersi kapsamında isteğe bağlı olarak İslam Dini, Hristiyanlık, Musevilik dinleri ile Alevilik inancına ait bilgileri öğrenebilecek.

Yerel dil ve lehçelerin seçmeli ders olarak okutulmasına imkan sağlayacak ''Yaşayan Diller ve Lehçeler'' dersi de haftada 2 saat verilecek. Bu kapsamda yeterli öğrenci seçmesi halinde Kürtçe seçmeli ders olacak.

Okuma Becerileri dersi ortaokul 5. ve 6. sınıfta, İletişim ve Sunum Becerileri dersi ise 7. ve 8. sınıfta 2'şer saat alınabilecek.

Yabancı Dil seçmeli dersi de 5-8. sınıflar arasında 2'şer saat olacak. Bu derste de Bakanlar Kurulu kararı ile öğretimi yapılması hükme bağlanmış diller seçmeli olarak okutulacak.

Görsel Sanatlar, Müzik ve Spor dersleri ise 5. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda 2 ya da 4 saat seçilebilecek.

Seçmeli ders grupları oluşturulacak

Bir seçmeli ders 2 veya 4 kere alınabilecek. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacak. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabilecek.

Öğrenci, 5. sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez 8. sınıfta alabileceği gibi, bu dersi 5. sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilecek.

Farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulacak. Örneğin bir öğrenci Kur'an-ı Kerim dersini ilk kez 7. sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi 5,6 ve 8. sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilecek.

Ortaokul 5. sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle en az 4 ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkan ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 18 ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilecek.

İsteyen okullarda 8 ders saatine kadar okul ve çevrenin şartlarıyla öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinliklerle her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilecek.

Seçmeli derslerin dışında ilkokulda serbest etkinlik zamanları da düzenlenecek. Serbest etkinlikler ilkokul 1. sınıfta 4, 2. ve 3. sınıfta 2'şer saat olacak. Serbest etkinlikler velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olacak ve zorunlu olmayacak.

Etiketler : , , , , ,

kalan karakter 460

Peri Peri

off yaa bu sene işler karışıyor desenize!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet131
hayır38
cevapla 06.09.2012 10:30
 canan canan

ben 7. sınıfa geçtim istanbulda avcılar doğa kolejinde okuyorum yapılan değişikliklrden çok memnunum yalnız dershaneler kalkmasın

Aynı Görüşte misiniz?
evet64
hayır92
cevapla 14.09.2012 11:27
Eylül Eylül

Bence de. zorunlu dersler yetmezmiş gibi bir de seçmeli ders işi çıktı ya .

Aynı Görüşte misiniz?
evet19
hayır6
cevapla 18.02.2014 16:23
miraç miraç

bu sene dananın kuyruğu kopucak

Aynı Görüşte misiniz?
evet103
hayır45
cevapla 05.09.2012 13:51
deniz deniz

aynen

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır8
cevapla 14.06.2014 22:00
Eylül Eylül

Ben 6. sınıftayım. Dersler çok basit ama şu seçmeli ders işi öğrenciyi çok sıkıyor gerçekten. Zorunlu dersler yetmezmiş gibi bir de seçmeli ders çıktı. İnşallah hayırlısı olur :(:(:((:(:(:(:(:

Aynı Görüşte misiniz?
evet18
hayır9
cevapla 18.02.2014 16:26
nurfen nurfen

ne be

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır12
cevapla 09.10.2013 20:08

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Eğitim Haberleri

KPSS 2012 Önlisans tercih süresi uzatıldı
LYS soru kitapçıkları internette...
Doktor olmanın faturası 400 bin TL
Bu gençler kendilerini kitaplara adadı
YÖK'ün 'kadınla' sınavı
Üç model masada
20 üniversitenin rektör adayları ve oyları
Öğretmen açığı bitiyor, boş ders tarih oluyor
Yaş sınırı kalktı, camiler çocuklarla doldu
Atatürk Üniversitesi'nden tarihi adım
"Türkiye Yenilikçi Öğretmenler Forumu" başladı
İnönü Çocuk Üniversitesi açıldı
Boya fırçasına öğretmen eli değdi
KKTC pilot yetiştirecek
Yeni nesiller yazı yazamayacak
Harran Üniversitesi'ne yeni yüksek okul
Yeni mezunlar dikkat!
YÖK bütünleme sınavlarının tarihini belirledi
Fen bilimleri ile LYS'de son raund bitti
Sınav maratonu sona erdi
Kapatılan köy okullarına ''4+4+4'' müjdesi
LYS-2 Fen Bilimleri Sınavı sona erdi
Ful yapan öğrencinin çıkması zor
Hafta içi akademisyen, hafta sonu çoban
LYS-3 sınavı sona erdi
KPSS'ye üç günde 355 bin başvuru
Diyanet hazırlıklarını tamamladı!
LYS-3 yarın yapılacak
Gül'den yeni YÖK Yasası'na tam destek
3,5 milyon üniversiteliye müjde
İstanbul'da 456 okul dönşüyor 76'sı İHL oluyor
3 bini kız 6 bin öğrenci ceza aldı!
Öğretmene etik ilkeler
Araştırmaya Has destek
İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne çevre oskarı
Çocuk üniversitesinde yaz okulu kayıtları başladı
Öğretmene alan sınavı geliyor
Özel meslek lisesi öğrencilerine müjde
LYS'lerin son 2 sınavı bu hafta sonu
Akıllı tahta ihalesi durduruldu
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
ÜCRETSİZ SABAH BÜLTEN ÜYELİĞİ

Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.

Adı Soyadı :
E-posta :
Üye Ol