5 günlük hava durumu
4 Mayıs 2012 Cuma

'dan açıklaması

  • yeni haber
  • Giriş Saati: 04.05.2012  12:49
    Güncelleme : 04.05.2012  13:28

Genelkurmay Başkanlığı, muvazzaf ve emekli ların özlük hakları ilişkin bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı, Cuma günü yaptığı sert açıklamadan sonra bu kez Emekli lar Derneği'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Genelkurmay Başkanlığı, "Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyelerinin de bazı medya organlarında, nin çok önemli bir gücünü teşkil eden astsubaylarımız hakkında gerçeklere dayanmayan açıklamalar yaparak, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve derneğin kuruluş amaç ve çalışma alanının tamamen dışında, muvazzaf personelimizi tahrik etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu esefle izlenmektedir" dedi. Genelkurmay, astsubayların özlük haklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında, muvazzaf ve emekli astsubayların özlük hakları hakkında doğru olmayan haber ve yorumların yer aldığını bildirdi. Dünyanın diğer ordularında olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de; statü, görev ve sorumlulukları mevzuat ile belirlenmiş, personelin hiyerarşik bir emir komuta yapısı içerisinde görev yaptığı, büyük bir kurum olduğunu belirten Genelkurmay, "Statü hukukuna dayalı görev bölümü; subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli er, erbaş ve er şeklinde oluşturulmuş, buna uygun olarak sorumluluk ve yetkiler paylaştırılmıştır. Bu statülerden birine talep, aranan kriterlere bağlı olarak kişilerin kendi tercihidir" dedi.

"DERNEĞİN TAHRİK EDİCİ AÇIKLAMALARI ESEFLE İZLENİYOR"

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına şöyle devam edildi:

"Benzer yapılar resmî veya özel diğer kurum ve kuruluşlarda da mevcuttur. Bu açıdan; birbiri ile kıyaslanamayacak statü, görev ve sorumlulukları nedeniyle personelin sahip olduğu bazı hak ve yetkilerin eşitsizlik veya adaletsizlik olarak nitelendirilmesi asker ve sivil kurum ve kuruluşların doğasına aykırıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarına yönelik iyileştirmeler; yüce devletimizin sağladığı imkanlar, ülkemizin şartları ve askerlik mesleğinin kuralları dikkate alınarak, bir sistem bütünlüğü içinde incelenmekte; Genelkurmay Başkanlığı yetkisindeki düzenlemeler hayata geçirilmekte, diğer konular ilgili makamlara teklif edilmektedir.

Bu arada, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyelerinin de bazı medya organlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok önemli bir gücünü teşkil eden astsubaylarımız hakkında gerçeklere dayanmayan açıklamalar yaparak, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve derneğin kuruluş amaç ve çalışma alanının tamamen dışında, muvazzaf personelimizi tahrik etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu esefle izlenmektedir."

ASTSUBAYLARIN ÖZLÜK HAKLARI

Genelkurmay Başkanlığı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan astsubayların özlük hakları, eğitim olanakları, sosyal hakları ve sahip oldukları yetkiler konusunda bugüne kadar yapılan çalışmaları da şöyle özetledi:

"-Terörle mücadelede aynı görevi yapan personele ödenen tazminatlar, statü ayrımı yapılmadan eşit miktarda artırılmıştır.

-Mahrumiyet bölgeleri ile patlayıcı madde imhası gibi riskli ve özellikli görevlerde çalışan personele, statü ayrımı yapılmaksızın tazminat verilmiştir.

-Subaylara benzer esaslarla yüksek lisans kıdemi alma hakkı verilmiştir.

-Yurt dışı daimi ve geçici görev kadroları ile yurt içi ve yurt dışı lisan kurslarının kontenjanı artırılmıştır. (Yurt dışı sürekli görev kontenjanı 57'den 111'e çıkarılmıştır.)

-Sicil verme yetkileri artırılmıştır.

-Subaylara verilen üst düzey karargah eğitimine benzer şekilde, yılda 128 astsubayımıza Üst Karargah Hizmetleri Eğitimi ve bu eğitimi bitirenlere bir yıl kıdem verilmeye başlanmıştır.

-Astsubaylıktan subaylığa geçişte % 15 olan kontenjan, 2012 yılından itibaren % 25'e çıkarılmıştır.

Bunun yanı sıra, yetkili makamlara teklif edilenlerden önemli olanlar aşağıda özetlenmiştir.

-Astsubayların 1'nci derecenin 4'üncü kademesine kadar yükselmesinin sağlanması,

-Yarbay ve daha üst rütbeli subaylara verilen görev tazminatının, birinci dereceye yükselmiş görevdeki ve emekli astsubaylara da verilebilmesi (Aylık yaklaşık 385 TL),

-Halen, MİT ve Emniyet Hizmetleri sınıfından emekli olan personele verilen 100 TL ilave ödemenin emekli astsubaylara da verilmesi,

-Mecburi hizmet süresinin 15 yıldan 10 yıla düşürülmesi,

-Astsubaylara verilebilenler de dahil olmak üzere tüm oda ve göz hapsi cezalarının kaldırılması,

-Sicil veren astsubayların maiyetindeki personele disiplin cezası verebilmesi."

DÜZENLEMELER TİTİZLİKLE YAPILMAYA DEVAM EDİLECEK

Genelkurmay'ın açıklaması, "Sonuç olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri; birbirlerine gönül bağıyla kenetlenmiş fedakar ve kahraman mensuplarının moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak maksadıyla, devletimizin sağladığı imkanları kullanmak suretiyle, ihtiyaç duyulan ve yetkisi dahilindeki düzenlemeleri titizlikle yapmaya devam edecektir" ifadesiyle sona erdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Sayıları 120 bini bulan astsubaylar özlük hakları konusunda birkaç gündür basın ve yayın organları yanında Twitter ve Facebook gibi sosyal ortamlarda şikayetlerini ortaya koyuyor. Astsubaylar geçen hafta basına yansıyan "Polise, Diyanete para veriyorsunuz, Cudi'de vatanı savunana niye para vermiyorsunuz. Astsubay eşleri temizliğe gidiyor, torunlarımıza bisiklet almak istiyoruz" gibi ifadelerle ücretlerinden yakınmışlardı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sert açıklamayla "muvazzafları tahrik ediyorlar" eleştirisi yönelttiği Emekli Astsubaylar Derneği sosyal medyada yüzbini aşkın takipçiye ulaştı. Astsubaylar birkaç gündür Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ayrımcılığa maruz kaldıklarını iddia ederlerken, ekonomik ve mesleki statü konularında yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını istedi. Örneğin Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Ahmet Keser, 1975 yılından bu yana astsubaylar hakkında hiçbir düzenleme olmadığına dikkat çekmişti.

Keser, 1975 yılından bu yana astsubaylar hakkında hiçbir düzenleme olmadığını iddia ederek, bünyesinde yapılan ekonomik iyileştirmelerin astsubaylara yapılmadığını savundu. Keser ayrıca bir subayın emekli olurken maaşının yüzde 85'ini aldığını, muadili bir astsubayın ise emekli olunca maaşının yüzde 50'sini alabildiğini iddia etti.

"DİYANETE, POLİSE PARA VERİYORSUNUZ CUDİ'DE SAVUNANA NEDEN VERMİYORSUNUZ"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği İzmir İl Başkanı Hüseyin Akbaş'ın açıklamaları da yine bu hafta basında yer aldı. Astsubaylara10 yıldır zam yapılmaması nedeniyle artık haklılıklarını ortaya koyacak girişimlere başladıklarını belirten Akbaş, "Diyanet'te çalışan bütün imamlara verilen para, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunan Cudi'de, Dağlıca'da, Dargeçit'te şehit olan, bugün de şehit olmaya hazır insanlarımıza verilmiyor. Onlara emekli oldukları zaman özlük hakları, insanca yaşayabilecekleri bir hak çok görülüyor" ifadelerini kullandı.

Akbaş, 9 Nisan 2012 gününde Bakanlar Kurulu'nda alınan Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kurmay subaylar ile komutanlık ve karargah subayları eğitimi alan personele zam yapılmasına karşın 10 yıldan beri kendilerinde hiçbir iyileştirme yapılmadığını iddia etti. Sabırlarının tükendiğini ifade eden Akbaş, 2002 yılından beri bekçilere, polislere, imamlara, vaizlere önemli zam getirildiğini ancak astsubaylara iyileştirme yapılmadığını öne sürmüştü. İzmirli emekli astsubayların yakınmaları basında şöyle yer aldı:

"-Astsubaylara son 10 yıldan beri hiçbir iyileştirme yapılmamıştır. Üniversite mezunu olup da 1. derecenin 4. kademesine yükselemeyen tek meslek grubu astsubaylardır. Bu durumda meydana gelen özlük haklarının kaybının önlenmesini istiyoruz.

-Emekli olduktan sonra maaşlarında herhangi bir değişiklik olmayan astsubayların da 5473 sayılı Kanun'un ek 81. maddesinin meslek branşlarına dahil edilmesi ve diğer meslek grupları gibi her ay zam almasını istiyoruz.

-Bu tazminat polis emekçilerine verilirken, görevi vatan topraklarını ve asayişi sağlamakla görevli astsubayların bu maddenin dışında tutulması ile uğradığı haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Bir haksızlık ve adaletsizlikle karşı karşıyayız. Tüm astsubayların bilhassa emeklilerine 2002 yılından beri hiçbir iyileştirme yapılmamıştır. Bekçilere, polislere, imamlara, vaazlara bu zamlar yapılmış ancak astsubaylara hiçbir iyileştirme yapılmamıştır.

-Diyanette çalışan bütün imamlara verilen para Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü savunan Cudi'de, Dağlıca'da, Dargeçit'te şehir olan bugünde şehit olmaya hazır insanlarımıza da emekli oldukları zaman özlük hakları, insanca yaşayabilecekleri bir hak çok görülmemeli. Biz bir adaletsizliğin giderilmesinin peşindeyiz. Ayrıca özel bir şey istemiyoruz. Subaylara, emniyet personeline, bekçilere ve imamlara verilen hakların astsubay ve emeklilerine de verilmesini talep ediyoruz. Bu masum ve haklı bir taleptir. Hükümetle görüşmelerimiz genel merkezimiz tarafından yürütülüyor. Hükümet katında bir girişimde bulunuldu. Onlara da bu haksızlığın düzeleceği sözü verilmiş. Sabırla bekliyoruz ama nereye kadar sabır olabilir. Biz demokratik hakkımızı demokratik yollarla alacağız.

"ASTSUBAY ÜVEY EVLAT"

Bu arada İzmir TEDAM Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Açar da, "Biz hakkımızı istiyoruz. Bugüne kadar polisler başta olmaz üzere aynı statüde, aynı temsil kabiliyetinde, aynı okuma oranında ve aynı hizmeti yapmış insanlar olarak kaldı ki arada birçok fark var, bu zamların hiçbirinden yaralanamadık. Üvey evlat muamelesi gördük. Ordunun astsubay kanadı ordunun ana yükünü çeken insanlardır, hepsi mağdur edildi. Bunu halkımız bilhassa bilsin" yakınmasında bulundu.

Özellikle bu hükümet döneminde astsubayların tamamen "sarfınazar edildiğini" iddia eden Açar, "30 yıllık hizmet ettim. 10 yıl evvel 800 TL maaş alırken, bugün on sene geçmesine karşın 1180 TL maaş alıyorum. Bu durum halk arasında tam tersi olarak biliniyor. Astsubay emeklilerinin 3-4 bin TL maaş aldığından bahsediliyor. Böyle bir şey asla yok. Bu durumun bilinmesi gerekiyor. Bu hükümet bize tamamen üvey evlat muamelesi yapıyor. İnsanca yaşayabileceğimiz maaşlar istiyoruz. Bu durum ordu mensupları arasında büyük uçurum yaratıyor" dedi. Açar da yakınmalarını şöyle sürdürdü:

"Ordu içerisinde de maaş farklarından kaynaklı huzursuzluklar yaşanıyor. Ordu evlerinde astsubaylar mağdur ediliyor. Mevcudu çok fazla olmasına rağmen astsubaylar kamplarda yüzde 10-8 gibi bir oranda faydalanabiliyorlar. Kamp yerleri ayrılmış bir subay çocuğu kamp yeri için burası babama ait diyebiliyorken bizim eş ve çocuklarımız bu haklardan yararlanamıyor. Bu mağduriyet çocuklarımızı ve eşlerimizi mağdur edecek duruma gelmiştir. Bunların giderilmesini istiyoruz. Bize gerekçe olarak bütçenin kaldıramayacağı sayımızın çok fazla olduğu gibi gerekçeler sunuluyor. Ancak Fenerbahçe Ordu Evi'nin fayans döşemelerine 17 trilyon lira para harcanırken bizim isteğimiz gerçekleşmiyor."

"EŞLER TEMİZLİĞE GİDİYOR"

TEDAM üyesi emekli Astsubay Şükrü Dayıoğlu da bu hafta basına yansıyan açıklamalarında "insana yetecek kadar ücret" istediklerini ifade ederek, "İzmir'de 70 bin emekli astsubay var. Bizim istediğimiz eşimi alıp, 3 ayda da bir olsa bir restorana gidip bir yemek yemek istiyorum. Torunuma bir bayramda, bir yaş gününde bisiklet almak istiyorum. Kimsenin maaşında gözüm yok. Ama ben astsubay arkadaşlarımın eşinin temizliğe gitmesini, çocuk bakmasını istemiyorum. İnsanca insana yetecek kadar ücret istiyorum" demişti.

Etiketler : , ,

kalan karakter 460

DENİZCİ DENİZCİ

STATÜ HUKUKUNUN NE OLDUĞUNU GAYET IYI BİLİYORUZ. BIZIM SIKINTIMIZ SUBAYLARLA ASTSUBAYLARIN EŞİT HAK VE ÖZLÜK HAKLARINA SAHİP OLMASI DEĞİL. TABİİ Kİ ARADA FARK OLACAKTIR.BİZİM SIKINTIMIZ ARADAKİ FARKIN BU DENLİ BÜYÜK HALE GETİRİLMESİ VE ÇALIŞMA ŞARTLARIMIZIN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN MEMURLARLA KIYASLANMASI VE BUNA GÖRE MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİDİR.YILLIK MESAİ SAATİMİZİN HESAPLANMASI HALİNDE HERŞEY ORTAYA ÇIKACAKTIR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet492
hayır1
cevapla 04.05.2012 16:31
ŞENOL EROL ŞENOL EROL

Sayın genkur yetkilileri yıllardır aynı söylemlerle koskocabir zümreyi uyuttunuz ordunun temel taşı Astsubayları yok saydınız.Sorunları size ileten TEMAD dı.Kale almadınız.şimdide onları suçluyosunuz.2,,nci dereceden em. Astsubayların maaşını zahmet olmaz ise bir sorun Em.Subay ile arasında uçurum var o parayı size verelimde siz geçinin son dönemdeki subaylara yapılan zammı bile Astsubaylara yansıttımadınız.Vasıfsız işçi emeklisi bile bize fark attı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet424
hayır7
cevapla 04.05.2012 15:31
ne önemi var ne önemi var

mecburi hizmet astsubay için mi 10 yıla çekildi? HAYIR. İlk başvurudaki insan kaynakları kalitesini arttırmaya yönelik cezbetme amaçlı bir girişim.
Yurt dışı daimi görev kadroları astsubaylar mutlu olsun diye mi arttırıldı? HAYIR. NATO'ya verilen vaatler ve milli menfaatler doğrultusunda alındı bu kadrolar.
Bu palavraları yedirmek için baskın çıkma politikası. PES KARDEŞİM.
Son 10 yıldır subaycıklara yapılanları yazacak mertlik lazım. Yer mi? YEMEZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet398
hayır8
cevapla 04.05.2012 15:41
fasa fiso fasa fiso

arkadaşım ordunun başındakilerin zihniyeti değişmediği müddetçe hiçbir değişiklik olmaz adamların düşüncesi bir üsteğmen yada bir teğmenle bir başçavuş yada kıdemli başçavuş aynı maaaşı alabilir mi.YÜCE MEVLAMA HAVALE EDİYORUM KİMSENİN HAKKI KİMSENİN YANINDA KALMAZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet30
hayır1
cevapla 25.09.2013 21:01
İSİMSİZ İSİMSİZ

Benim bildiğim Genel Kurmay masaya yumruğunu koduğu zaman ses gelir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır6
cevapla 14.09.2013 01:00

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Gündem Haberleri

Yargıtay'ın yeni anayasa için 12 ilkesi
30 Ağustos Zafer Bayramı artık Köşk'te
Başbakan son noktayı koydu
Türkiye'nin aile içi şiddet haritası
Evren'in lüks villası alıcı bulamıyor
CHP'li vekilden şok iddia
Dönerden neler neler çıktı!
Bakanlık Kavdır'ın ölümünü masaya yatıracak
AİHM'den Balyoz kararı
TSK'nın açıklamasına AK Parti'den ilk tepki
KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon
Balyoz davasına avukatlar katılmadı
Baro'dan TSK açıklamasına cevap
Kayıp PKK'lı hafıza kartında
İstifa sonrası ilk açıklama
Sınıra büyük sevkiyat!
Terör örgütünün ''çocuk istismarı''
Jandarma aracına silahlı saldırı
O ziyaret bardağı taşırmış!
Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü
Tunceli'de çatışma: 3 şehit!
Deniz Feneri savcıları Yargıtay'da
27 Nisan için de adli süreç başladı
İstanbul savaşı CHP'yi salladı
Bugün herkes bu logoyu merak ediyor
Arınç: CHP, 367 safsatasına sığındı
TSK'yı hedef alan haber yapılıyor
Erdoğan mülteci kampını ziyaret edecek
'Kameramanların maaşını düzeltin'
Orakoğlu: BÇG belgeleri Demirel'e de gitti
TÜSİAD'ı yönetim kurulu bağlar
100 bin çadır stoklanacak
'Halk Eğitim gizli cevherleri mücevher yapıyor'
Çetin ve Eken Ağar'ı ziyaret etti
Savcılar Danıştay'a gidemez
Torunlarımın dini, dili kültürü elinden alındı
Mekap ayakkabıyla şalvar 'yardım ve yataklık' delili
'İlk ateş Maocu dergi satıcısından'
Demirel ve Silahçıoğlu hakkında suç duyurusu
Karnındaki ikizi ameliyatla ayrıldı
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
ÜCRETSİZ SABAH BÜLTEN ÜYELİĞİ

Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.

Adı Soyadı :
E-posta :
Üye Ol