5 günlük hava durumu
18 Ocak 2013 Cuma
abdullah gül Sosyal Sigortalar Kanunu sarı basın kartı haber

Cumhurbaşkanı Gül, 2 kanunu onayladı

  • yeni haber
  • AA
  • Giriş Saati: 18.01.2013  17:44
    Güncelleme : 22.01.2013  10:37

Gül, Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunları yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Genel Kurulu'nda, sigortalı lehine düzenlemeler içeren ve 4,5 milyon vatandaşı ilgilendiren tasarı kabul edilerek yasalaştı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Gül, 6385 sayılı ''Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı.

Kanuna göre, TRT'de çalışanlar da dahil sarı basın kartı sahibi gazeteciler ile milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanların prim ödeme gün sayılarına, çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek. Böylece, gazeteci ve milletvekilleri her 4 yılda, 1 yıl fazla çalışmış sayılarak, bu süre 5 yıl olarak hesaplanacak. Gazetecilerin elde ettikleri fiili hizmet zammının toplamının yarısı kadar süre, emeklilik yaş hadlerinden düşecek. Milletvekilleri için ise söz konusu sürenin tamamı emeklilik yaş haddinden indirilecek. Düzenleme, fiili hizmet zammı süresinin kaldırıldığı 2008 yılı Ekim ayı itibarıyla geçerli sayılacak.

Daha önce SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olan ve aylık bağlanan milletvekillerinin, milletvekili emekli aylığı almaya hak kazanmaları için 2 yıl bekleme şartı kaldırıldı. Milletvekilleri, 2 yıl süreyle milletvekili olma ve sigorta pirimi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesine ilişkin şartlar aranmadan, milletvekili emekliliğine hak kazanabilecek. Söz konusu milletvekillerinin müracaat etmeleri halinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takiben aylıkları, milletvekili emekli aylığı seviyesine yükseltilecek.

Kanunla, iş meslek danışmanı yeterlilik belgesine sahip olduğu halde 817 kişilik iş ve meslek danışmanı alımı ilanına başvuramayanların açtığı davalarda Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine ortaya çıkan hukuki sorunlar ve hak kayıpları da giderildi.

Buna göre, iş ve meslek danışmanı mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlardan, bu pozisyonda istihdam edilebilmek için 10-11 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'de en az 70 puan alanlardan, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde müracaat edenler boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacak. 1 Kasım tarihi itibarıyla çalışanlar, 2013 yılı için sözleşmeleri yenilenememiş olanlar ile askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinden ayrılanlardan yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmeyenlerin yerleştirme işlemleri ve atanmalarına ilişkin hakları ise saklı olacak. Bu düzenlemeyle bin 340 kişi işe başlayacak.

Bunlardan askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinden ayrılanlar yeniden istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde, sözleşmesi yenilenememiş olanların ise bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde başvurmaları halinde sözleşmeleri yapılacak.
Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih, yazılı istek tarihi kabul edilerek aylıkları yeniden bağlanacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu'nda, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın temsilcisi de yer alacak.

ESNAF VE SANATKARLAR DA TEMSİL EDİLECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu'nda, esnaf ve sanatkarlar da temsil edilecek. Kurulun üye sayısı; esnaf ve sanatkarların temsilcisi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı'nın bir olan sayısının 2'ye çıkarılmasıyla 12'ye yükseltilecek.

Lise ve dengi öğrenimlerini tamamlayıp aynı yıl içinde yükseköğrenimlerine başlayan öğrenciler, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

Terörle mücadele ile emniyet ve asayiş nedeniyle malul kalanlar ya da Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazisi olarak şeref aylığı bağlananlar ve bunların eşleri, kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastaneye gidebilecek ve bunlardan ilave ücret alınmayacak.

Kanunla, 1 Ekim 2008 tarihinden önceki sigortalılık süresine ait değişiklikten dolayı tahakkuk eden prim borcu, usulüne uygun olarak ödenen af, tecil, taksitlendirme ve yapılandırma uygulamalarını etkilemeyecek hale getiriliyor.

Buna göre, 1 Ekim 2008'den önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilemeyecek. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilecek.

BORÇLARIN AFFI

Kendi sigortalılığı bulunduğu halde, başkası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlananlara Ocak 2012 tarihine kadar çıkarılan veya çıkarılacak sağlık harcamalarına ilişkin borçlar affedilecek. Genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olanlardan, hak etmediği kapsamda sağlık hizmeti alanların 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetleriyle ilgili borçları, ilgililerin açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecek.

Taksitlendirme isteyenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde başvuruda bulunmaları gerekecek.

Bu kapsamda özellikle 4B kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları yer alıyor. Örneğin, 60 gün ve daha fazla prim borcu bulunması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Bağ-Kur'lular, bir yakının üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanıyordu. SGK'nın bu durumda olanları tespit ettiğinde yapılan sağlık ödemelerini geri istemesi gerekiyordu.

Kanun bu şekliyle uygulamaya girerse, prim borcu olduğu için anne veya babasının üzerinden sağlık hizmeti alan Bağ-Kur'lular Ocak 2012'den önce SGK tarafından kendilerine çıkarılacak borçları ödemeyecek.

EMEKLİ OLUP DA ÇALIŞANLAR

4A, 4B ve 4C'den emekli olan ve ticari faaliyet yürütenlerin ödemesi gereken sosyal güvenlik primleri de ilgili kanuna göre yeniden yapılandırılacak. Buna göre, kamuda avukat olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve daha sonra büro açarak avukatlık yapmaya devam eden bir kişinin sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekiyor. SGK tarafından sosyal güvenlik primini ödemediği tespit edilen bu durumdaki kişilerin söz konusu borçlarının yapılandırılmasına imkan tanınacak.

Mevcut durumda kamudan emekli olduktan sonra kamuya ait bir iş yerinde çalışmaya devam eden memurlar, emekli aylığı alamıyor. Ancak SGK, bu durumda olup da bildirim yapılmadığı için maaşının yanı sıra emekli aylığı da alan çok sayıda memur bulunduğunu tespit etti. Tasarıyla, bu kişilere yersiz aldıkları aylıkları yeniden yapılandırılarak, kuruma olan borçlarını taksitle geri ödeme şansı tanınacak.

TARIM VE KIRSAL KALKINMA KURUMU PERSONELİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda çalışan başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, uzman, denetçi ve avukat pozisyonlarında istihdam edileceklerin dil şartını yerine getirememesi nedeniyle yenilenmeyen sözleşmeleri, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yenilenmiş sayılacak.

Sözleşmesi yenilenen bu personelin, 31 Aralık 2013 tarihine kadar dil şartını yerine getirmesi gerekecek. En son yayımlanan 2009 istatistiğinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için başvuru hakkına sahip işçi sendikalarının 7 Kasım 2012 tarihinde yapacakları yetki tespit talepleri, iş yeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılacak.

Kanunun, ''Öğrencilerin 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmelerine'' ilişkin hüküm 1 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, diğerleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kuruma 3 bin 970 kadro ihdas edilecek.

Etiketler : , , ,

kalan karakter 460

yazıklar olsun yazıklar olsun

millet 30sene çalışsın 65 yaşında emekli olsun vekil 2 senede emekliyazıklar olsun.ve hakkım haram zıkkım olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet113
hayır9
cevapla 19.01.2013 01:51
oktay oktay

resmen rezalet hani yaşa takılanlar için tasarı kendilerine gelince ballı emeklilik fakire gelince mezarda emeklilik artık akp ye oy verirsem elim kırılsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet83
hayır11
cevapla 18.01.2013 21:06
abdullah abdullah

desenize zengin gülecek fakir işçi ağlamaya devam

Aynı Görüşte misiniz?
evet77
hayır2
cevapla 19.01.2013 01:31
kendilerine devlet deniz kendilerine devlet deniz

türkiyede hak ve adaletin olmadığı yine tescillendi..ben 27 sene ssk para yatırdım işten çıktım,işsizim bu devlet 5 kuruş yardım etmiyor emeklilik yaşını uzattıkça uzatılıyor..yazıklar olsun devlete..ilk defa türk olduğuma pişmanım.. devlet canı sıkıldıkça emekli etmeyip yaşı uzatabiliyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 01.09.2013 17:14
ADA ADA

1999 YASA ÖNCESİ MAHDURLARININ HAKSIZLIĞI YABANCI ÜLKEDE OLACAK VARYAAA...
YERYERİNDEN OYNARR....HÜKÜMET OLARAK SİZDEN MAHDUR OLANLAR YARDIM İSTİYORR
ONLARIN HAKLARINI VERİN LÜTFENNNN......

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 06.07.2013 11:49

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Gündem Haberleri

Zirve Yayınevi Davası'nda flaş karar
AK Parti MKYK sona erdi
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Paris'te öldürülen 3 PKK'lı toprağa verildi
Birand'ın son sözleri
TSK'dan sıfır noktasında tatbikat
Uğur Mumcu'nun otomobili ailesine iade edilecek
"Cenaze töreni sürece katkıdır"
Arınç: Herkes huzur istiyor
"Barış sürecini 3 tabuta koyup gömmek istediler"
Yeni devletin “sır küpü”
Sevilay öğretmen için 30 bin imza
Sosyetenin sahte doktoruna baskın
6 odalı PKK sığınağı bulundu
FLAŞ PKK'nın imamlarına ceza yağdı
7 ilde dev operasyon
Başbakan Erdoğan'ın Birand yorumu
İşte Birand'ın veda konuşması
Birand'ın cenazesi ne zaman?
Yas için siyah, barış için beyaz giydiler
Erdoğan: Halk bizi seviyor
Duayen gazeteci Birand'ı kaybettik
Duruşmalara Evren ve Şahinkaya girmeyecek
'Esad artık iki kere düşünecek'
Türkiye'yi acıya boğdu
Konteynır kentte demokrasi kazandı
Oyuncak suçlaması tartışma yarattı
Kılıçdaroğlu: Adem ve Havva'dan geliyoruz
'Umut'ta son karar
'Fidan Yasası'na onay çıktı
'PKK infazlar için özeleştiri yapmalı'
Koç: Barış süreci sekteye uğramamalı
Anayasada yedek vekil tartışması
MİT, Sivas olayları için uyarmış
Fişlenenler arasında gurbetçiler de var
4. KCK iddianamesi oybirliğiyle kabul
CPT İmralı'ya havadan indi
İran'dan suikast suçlamasına yanıt
Mehmet Ali Birand öldü mü sizce?
AP, Birand'ın vefatını böyle duyurdu
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
ÜCRETSİZ SABAH BÜLTEN ÜYELİĞİ

Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.

Adı Soyadı :
E-posta :
Üye Ol