Tüm işsizlere maaş!

    Giriş Tarihi: 04.11.2016 12:01
    • Tüm işsizlere maaş!

      PARA İŞSİZLİK FONUNA AKTARILIYOR

      Yüz binlere ödeme İşsizlik Sigortası Fonu, kendi isteği dışında işsiz kalan sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir kısmında geçinebilmeleri için İŞKUR aracılığıyla maaş ödenmesini sağlıyor, işçi ve işverenden kesilen paranın belli bir kısmı bu fona aktarılıyor.