Siyasi liderler az uykuyla nasıl idare ediyor?

    Giriş Tarihi: 08.10.2016 11:56
    • Siyasi liderler az uykuyla nasıl idare ediyor?

      Başkan Obama her gece uykuya altı saat ayırmaya çalıştığını, Bill Clinton ise beş-altı saatin kendisine yettiğini söylüyor. Yönetici konumda olanların ve siyasi liderlerin işlevlerini aksatmadan yerine getirmesi için ne kadar uyuması gerekir?