Derinden etkileyen fotoğraflar

    Giriş Tarihi: 12.02.2016 10:53
    • Takım ruhu

      İki erkek kurdun kavgasında dişi kurt birisinin göğsüne sokulmuş. Erkek kurtlar dişilere saldırmazlar, bu dişi bunu biliyor. Dolayısıyla amacı diğer erkekten korunmak değil. Aksine, erkeğinin boğazını saldırıya karşı koruyor.