Kıyamet ambarı

  • 1
  • 32
Kıyamet ambarı
Kıyamet ambarı

Kuzey yarimkürenin en soğuk noktalarından biri...

  • 2
  • 32
Kıyamet ambarı
Kıyamet ambarı

Bu küçük kulübenin kapısı açıldığı gün dünya büyük bir faleketin eşiğinde olabilir..

  • 3
  • 32
Kıyamet ambarı
Kıyamet ambarı

Asya kıtasının neredeyse tüm kuzeydoğu bölgesini kaplayan Yakutistan, dünyanın en büyük ülkesi Rusya'nın da beşte birini oluşturuyor. Dünyanın en soğuk noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

  • 4
  • 32
Kıyamet ambarı
Kıyamet ambarı

Bugün dünya üzerinde yer alan ülkelerin hemen hepsinin kendi toprakları üzerinde birer tohum bankası bulunmakta; bu bankaların en büyükleri ise ABD, Çin ve Rusya'da yer almaktadır.

  • 5
  • 32
Kıyamet ambarı
Kıyamet ambarı

Dünyanın dört bir yanından getirilen milyonlarca tohum örneği dünyayı etkileyecek bir doğal afet ya da nükleer savaş sonrasında yeniden hayat bulmak için depolanıyor. Özellikle Rusya Bitki Araştırmaları Enstitüsü, yaklaşık bir buçuk milyondan fazla tohum örneğinin yer aldığı geniş bir koleksiyona sahip.