Psikologlar 'selfie hastalık' dedi

  • 1
  • 17
Psikologlar 'selfie hastalık' dedi
Psikologlar 'selfie hastalık' dedi

Amerikan Psikologlar Derneği 'selfie'nin ve bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşmanın ruhsal bir bozukluk olduğunu resmi olarak duyurdu.

 
  • 2
  • 17
Psikologlar 'selfie hastalık' dedi
Psikologlar 'selfie hastalık' dedi

Amerikan Psikologlar Derneği (APA) Chicago’daki yıllık yönetim kurulu toplantısında bu zihinsel bozukluğu ‘selfitis’ olarak adlandırdı ve kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmanın obsesif kompülsif bir eğilim ve özgüven eksikliğini gidermenin bir yolu olarak tanımladı.

 
  • 3
  • 17
Psikologlar 'selfie hastalık' dedi
Psikologlar 'selfie hastalık' dedi

APA bu bozukluğun 3 seviyesi olduğunu belirtti:

 
  • 4
  • 17
Psikologlar 'selfie hastalık' dedi
Psikologlar 'selfie hastalık' dedi

1- Borderline selfitis: (Sınırda) Kişinin kendi resmini en az günde üç kez çekmesi ama sosyal medyada paylaşmaması

 
  • 5
  • 17
Psikologlar 'selfie hastalık' dedi
Psikologlar 'selfie hastalık' dedi

2- Acute selfitis: (İleri düzeyde) Kişinin kendi resmini günde en az üç kere çekmesi ve her birini günde 3 kere sosyal medyada paylaşması