Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Türkiye'de ekonomik krizler

 • 1
 • 34
Türkiye'de ekonomik krizler
Türkiye'de ekonomik krizler

1929 KRİZİ - İLK KRİZ

Türkiye Cumhuriyeti, ekonomik krizle ilk kez 1929 yılında tanıştı.

Türkiye, Osmanlı borçlarının kendine düşen bölümünü 1929 yılında ödemeye başladı. Aynı yıl dünyada "büyük buhran" baş gösterdi. O yıl ekonomi hem reel hem spekülatif açıdan ciddi bir döviz bunalımı yaşadı.

05.HÜKÜMET
1927- 1930
İSMET PAŞA (İNÖNÜ)

 

 • 2
 • 34
Türkiye'de ekonomik krizler
Türkiye'de ekonomik krizler

Türk parasının değeri düştü. Türkiye ekonomisi dışa kapandı. Devlet eliyle bir milli sanayileşme denemesi içine girildi. Dönemin iktisat politikaları

açısından belirleyen iki önemli özellik 'korumacılık ve devletçilik" oldu.

 

 • 3
 • 34
Türkiye'de ekonomik krizler
Türkiye'de ekonomik krizler

1948 KRİZİ

Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na girmedi. Ancak savaş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonominin dengeleri sarsmıştı.


16.HÜKÜMET
1947 - 1948
HASAN SAKA

 • 4
 • 34
Türkiye'de ekonomik krizler
Türkiye'de ekonomik krizler

Türkiye savaş ekonomisinin koşullarını tüm ağırlığıyla yaşadı. İkinci Dünya Savaşı yılları olan 1940-1945 dönemi ekonomik gelişme sürecini kesintiye uğrattı. Savunma harcamaları bütçeye hakim oldu.

 • 5
 • 34
Türkiye'de ekonomik krizler
Türkiye'de ekonomik krizler

Bu nedenle, savaş öncesinde başlayan planlama çalışmaları ve sınai yatırım programları ertelendi. Refik Saydam Hükümeti, enflasyona karşı koymak için

katı fiyat denetimi ve tarım ürünlerine düşük fiyat vermeyi denedi. Bu yaklaşım tepki topladı.

 

 • 6
 • 34
Türkiye'de ekonomik krizler
Türkiye'de ekonomik krizler

Karaborsanın önüne geçilemedi. Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri Vergisi savaş yıllarında konuldu. Bu piyasa için üretmeyen küçük ve yoksul köylünün üzerinde ağır bir yük oluşturdu.

 

 • 7
 • 34
Türkiye'de ekonomik krizler
Türkiye'de ekonomik krizler

Türkiye devalüasyonla da bu dönemde tanıştı. 7 Eylül 1946'da Türk Lirasının değeri 115.4% oranında develüe edilmiştir. Bir Dolar, 2.82 Lira oldu. 1931'den 1936'ya kadar lirasının değerine hiç dokunulmadığından bütçe fazla vermesine rağmen ihracatı artırmak için devalüasyona gidildi. Ancak hedeflere ulaşılamadı.