İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti

  • 1
  • 29
İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti
İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti

Bir zamanlar savaşların kaderini belirleyen yegane silah kılıçlardı. Türk tarihinde de önemli zaferler bu kılıçlarla gelmişti. İşte o kılıçlar...

Kilij
En karakteristik Türk kılıçlarından olan Kilij'in kökeni Asya Hunları'na kadar gider..

  • 2
  • 29
İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti
İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti

Bu kılıcın en önemli özelliği ortasındaki bükümü ve yalmanıyla (kılıcın uç kısmında bulunan her 2 tarafı da keskin bölgeye verilen ad) darbe ve kesme gücünün oldukça keskin olmasıdır.

.

  • 3
  • 29
İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti
İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti

Keskinlikte, Katana ile yarışabilen ender kılıçlardandır. Tek hamlede düşmanı ikiye böldüğü bilinen rivayetler arasındadır.

  • 4
  • 29
İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti
İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti

Ağır Kilij
Orta Asya'daki Türki kavimler tarafından bulunan bu kılıcın yalmanının ağırlığı oldukça fazladır..

  • 5
  • 29
İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti
İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti

Ağırlığı kadar ölümcüllüğü de dillere destan bu yüzden kılıç ve balta karışımı bir forma bürünmüştür.