ORC'nin siyasi gündem araştırması

    Giriş Tarihi: 04.06.2014 16:19 Güncelleme Tarihi: 04.06.2014 16:28
    • Bu araştırma 25-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında 34 ilde toplam 3628 kişi ile yüz yüze anket tekniği uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yaş, cinsiyet, eğitim kotası uygulanmıştır.