Dünden bugüne Türk parasının değişimi

  • 1
  • 61
Dünden bugüne Türk parasının değişimi
Dünden bugüne Türk parasının değişimi

Türk parası geçmişten bugüne epey değişti; işte karşınızda ilk Türk parasından bugüne banknot ve bozuk paralar...

  • 2
  • 61
Dünden bugüne Türk parasının değişimi
Dünden bugüne Türk parasının değişimi

Türkiye Cumhuriyeti'nde 5 Aralık 1927 tarihinde birinci emisyon grubunda E1 ilk banknotlarını tedavüle çıkarıncaya kadar, Osmanlı İmparatorluğu'ndan devralınan "Evrak-ı Nakdiye"ler kullanıldı.

  • 3
  • 61
Dünden bugüne Türk parasının değişimi
Dünden bugüne Türk parasının değişimi

E1 emisyon grubu banknotlar 1 Kasım 1928 tarihindeki Harf Devrimi'nden önce bastırıldığı için ana metinleri eski yazı ile yazıldı.

  • 4
  • 61
Dünden bugüne Türk parasının değişimi
Dünden bugüne Türk parasının değişimi
  • 5
  • 61
Dünden bugüne Türk parasının değişimi
Dünden bugüne Türk parasının değişimi

Latin alfabesiyle bastırılan banknotlar ise ikinci emisyon grubu E2 olarak 1937 yılından itibaren dolaşıma çıkarıldı.