Hazreti Muhammed döneminde Mekke böyleydi!

    Giriş Tarihi: 11.11.2015 10:09
    • Sene miladi 610'lar. Ortada bütün güzelliği ile Kabe. Kabe'nin hemen yanında zemzem kuyusu. Az ilerde Efendimiz'in (s.a.s.) doğduğu ev, biraz gerisinde ise evlendikten sonra Hazreti Hatice ile birlikte kaldığı ev.