Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?

    Giriş Tarihi: 21.03.2016 12:10
    • Çeşitli nehirlerin suladığı dümdüz arazilerden müteşekkil, iklimi mutedil Ukrayna, dünyanın tahıl ambarlarından biri olarak bilinir. Ama yakın tarihin en dehşetli açlığı da yine bu bereketli mıntıkada cereyan etmiştir.